• Grund­läggande utbildning (åk. 1-2)

En trygg start på skolvägen – beställ ett brev avsett för föräldrar till nya skolelever att dela ut på introduktionsdagen

Anmälningen av de som ska börja skolan pågår som bäst i många kommuner. I familjerna är det också väsentligt att planera och öva på den kommande skolvägen. Aktiva skolresor som görs med egna krafter ger en bra start på skoldagen. Trafikskyddet erbjuder de blivande skolelevernas föräldrar material och tips som stöd för skolresan.

När föräldrarna får information om barnets skola på våren börjar familjerna också fundera på skolvägen. Ansvaret för planeringen av en trygg skolväg ligger hos föräldrarna, som bäst känner till sitt eget barns beredskap att röra sig i trafiken samt trafikmiljön på den skolväg som planerats för barnet. Längs skolvägen lönar det sig att i mån av möjlighet gynna aktiva färdsätt. På så sätt får man regelbundet utomhusmotion som främjar hälsa och pigghet under skoldagarna.

Den lilla skolelevens trafikkunskaper och -färdigheter ökar småningom genom att följa den vuxnas exempel och öva själv. När man i god tid har övat på att ta sig till skolan tillsammans med vårdnadshavarna har barnet åtminstone ett mindre spänningsmoment när skolan börjar.

Bekanta dig med Trafikskyddets material

Många skolor ordnar under våren en introduktionsdag för barn och deras föräldrar som börjar skolan på hösten . Trafikskyddet önskar att Trafikskyddets brev till föräldrar skulle delas ut till familjerna till exempel i samband med introduktionsdagen. I brevet finns tips för föräldrarna om hur de kan öva på skolvägen och minska trafikriskerna under skolresorna. I brevet finns en läsordning för barnet.

På Trafikskyddets webbplats finns också en helhet avsedd för föräldrar: En säker skolväg genom att öva. Du kan tipsa föräldrarna om webbplatsen eller länka till den på skolans webbplats.

Trafikskyddets Tips för skolresan-animation repeterar de centrala sakerna att öva på inför skolresan i ett komprimerat paket. Animationen kan visas för föräldrarna på introduktionsdagen eller länkas till i det material som delas ut till föräldrarna.

Kommunerna och skolorna kan beställa det antal avgiftsfria broschyrer de behöver på sidan Beställningsmaterial på Trafikskyddets webbplats.

Undervisningsmaterial och tips för lärare om trafikfostran för elever i årskurs 1–2 finns på adressen liikenneturva.fi/sv/undervisningsmaterial.