• Andra stadiet
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)

Utnyttja diskussionen om körkortslagen i undervisningen

Reformen av körkortslagen som inleddes 2021 har väckt en omfattande diskussion, inte minst därför att det föreslås att åldersgränsen för körkort sänks till 17 år. Reformen av körkortslagen och diskussionen kring den ger många möjligheter att behandla ämnet som en del av undervisningen i olika läroämnen på andra stadiet, och varför inte också i högstadiet.

Nedan följer några tips om hur man kan utnyttja temat i olika läroämnen. I slutet av artikeln hittar du dessutom länkar till material som du kan utnyttja som en del av undervisningen.

En argumentationsövning för modersmålsundervisning

Som en del av modersmålsundervisningen kan de studerande öva på interaktionsfärdigheter och argumentation till exempel genom en övning där en del av de studerande försvarar sänkandet av körkortsåldersgränsen och en del motsätter sig den. De studerande kan leta efter bra argument i olika aktörers utlåtanden eller i artiklar om ämnet i media. De studerande kan också skriva debattartiklar ur olika synvinklar, antingen för eller emot reformen av körkortslagen. Ni kan också analysera texter som publicerats om ämnet, till exempel utlåtanden, debattartiklar och nyheter.

Ett exempel på samhällelig påverkan

Reformen av körkortslagen är ett bra exempel på samhällsverksamhet, lagstiftningsarbete i synnerhet, som gäller de ungas vardag. De studerande kan reda ut lagstiftningsarbetets olika skeden genom detta exempel, analysera olika aktörers utlåtanden och orsakerna till varför vissa aktörer driver vissa ärenden. De studerande kan också fundera på vad de har för påverkningsmöjligheter i den här frågan och vilka av påverkningsmetoderna som är de mest effektiva och varför.

Till en del av undervisning av främmande språk

Temat kan också behandlas som en del av undervisningen i främmande språk. Artiklar som skrivits på finska och svenska lämpar sig till exempel för övningar i läsförståelse. Om man vill behandla ungdomars trafiksäkerhet som en del av engelskaundervisningen kan de studerande använda sig av European Transport Safety Councils ungdomsrapport som bakgrundsmaterial. Ur rapporten kan man till exempel välja ut olika teman som ämne för diskussioner eller debatter. Till exempel rusmedel, trafikdödlighet bland unga och orsaker till detta, körkortsundervisning och förebyggande av olyckor kan till exempel vara intressanta teman.

Utan att glömma matematik och psykologi

Man kan också söka inspiration för matematikundervisningen i reformen av körkortslagen och i materialen i anknytning till trafikolyckor bland unga. Ungdomsrapporterna från Institutet för Olycksinformation och European Transport Safety Council innehåller en mängd statistik med hjälp av vilka unga kan öva på att läsa statistik. Materialen är en bra möjlighet att till exempel behandla procenträkning. Datan om trafikolyckor kan också användas för undervisning i sannolikhetsräkning. 

I psykologiundervisningen kan man behandla sänkandet av körkortsåldern till exempel när man behandlar människans utvecklingsskeden och hjärnans utveckling. Då kan man fundera på vad det finns för fördelar med att få körkort redan som 17-åring och vilka motargument det finns med tanke på hjärnans utveckling. Fenomen kring ungas trafikbeteende kan behandlas till exempel med hjälp av statistik. Har till exempel den allt större betydelsen av kompisar i ungdomen en inverkan på risktagning? Och varför har unga ofta låtit bli att använda säkerhetsbälten i dödsolyckor och chauffören varit påverkad av rusmedel?

Dessa är bara några exempel på hur man kan behandla reformen av körkortslagstiftningen och trafiksäkerheten bland unga som en del av undervisningen på andra stadiet. Du kan själv hitta på fler olika sätt att behandla ämnet som en del av undervisningen i ditt läroämne.

Länkar till de material som du kan utnyttja som en del av undervisningen:

Debattartiklar om reformen av körkortslagen (på finska):

Alaikäisten päästäminen auton rattiin on karhunpalvelus nuorille – Mielipide | HS.fi

17-vuotias on liian nuori auton rattiin – Mielipide | HS.fi

Ajo-oikeuden laajentamista arvioidaan monesta näkökulmasta – Mielipide | HS.fi

Ajokortti ehkäisee nuorten syrjäytymistä – Mielipide | HS.fi

Utlåtanden:

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen

Bedömningspromemoria om ändringarna i körkortslagen – trafiksäkerhet bland unga

Sammandrag av utlåtanden

Artiklar om ämnet i medierna:

Nuoret iloitsevat ajokorttiuudistuksesta, mutta tietävät vaarat – Okko Niemi, 17: ”Rajoitus yöaikana ajosta voisi hillitä liikennekäyttäytymistä” (yle.fi)

Pikkukunnat käyvät kovaa kilpailua nuorista, ja siksi Veeti Koski, 17, saa Ähtärin lukiosta ajokortin lähes maksutta (yle.fi)

Alaikäinen kuljettaja ei saisi ajaa viikonloppuöisin – lain tiukennus jakaa lausunnon antajia | Yle Uutiset

Trafikskyddets utlåtanden om reformen av körkortslagen:

Liikenneturvan lausunto ajokorttilaista
Liikenneturvan lausunto koskien arviomuistiota ajokorttilain muutoksille – nuorten liikenneturvallisuus – Liikenneturva

Andra källor:

Onnettomuustietoinstituutin nuorisoraportti (2021)

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet muuttujina Kunta, Tienkäyttäjä, Ikä, Sukupuoli, Henkilövahinko ja Vuosi. PxWeb (stat.fi) (Statistikcentralens statistik om personer som omkommit och skadats i vägtrafikolyckor på finska)

Svenskspråkiga källor:

Lättare att få körkort vid 17 års ålder (hbl.fi)

Förslag: Minderåriga bilister förbjuds köra under veckoslutsnätter – Inrikes – svenska.yle.fi

I vägtrafikolyckor döda och skadade efter Kommun, Trafikant, Ålder, Kön, Personskada och År. PxWeb (stat.fi)(Statistikcentralens statistik om personer som omkommit och skadats i vägtrafikolyckor på svenska)

Engelskspråkiga källor (dessa behandlar inte direkt körkortsdiskussionen i Finland, men är bra bakgrundsmaterial för behandlingen av ämnet):

Killed and injured in road traffic accidents by Municipality, Road user, Age, Gender, Personal injury and Year. PxWeb (stat.fi)((Statistikcentralens statistik om personer som omkommit och skadats i vägtrafikolyckor på engelska)

Young drivers: call for EU to mandate zero-tolerance alcohol and drug limits and graduated driving licences

Reducing road deaths among young people (PIN Flash 41) (Rapport om trafiksäkerheten bland unga i Europa)