Fortsätt läsa Tryggt trafikbeteende lär man sig tillsammans – tips för fadderelevsverksamheten i årskurserna 1–6

Tryggt trafikbeteende lär man sig tillsammans – tips för fadderelevsverksamheten i årskurserna 1–6

Faddereleverna kan vara ett gott föredöme när det gäller att röra sig säkert i trafiken. Tryggt trafikbeteende är ett utmärkt tema för fadderelevsverksamheten, eftersom det kombinerar gemensamma aktiviteter, att föregå med gott exempel samt elevernas möjlighet att påverka skolans säkerhetskultur.