• Småbarns­pedagogik

Småbarnspedagogen som främjare av säker cykling

Cykelfostran för barn under skolåldern går ut i huvudsak ut på övning i körskicklighet, att stöda trygga inställningar och uppmuntra till säker cykling i familjerna. Du som är småbarnspedagog, vet du hur du kan stöda utvecklingen av barnets cykelfärdigheter och familjer när det handlar om säker cykling?

Övning i körskicklighet

Vid säker cykling är det viktigt att förutom att vara observant och förutseende i trafikmiljön även ha kontroll över sin egen cykel. Små barns kognitiva och motoriska färdigheter håller fortfarande på att utvecklas. För nybörjare kan det vara svårt att observera och förutse trafiken samtidigt som man måste hålla cykeln under kontroll. Barn kan man ofta glömma att observera trafiken när de cyklar. När det blir lättare att kontrollera cykeln finns det mer tid över för att observera trafiken.

Till en början lönar det sig att öva på att kontrollera cykeln på en säker plats, till exempel med hjälp av olika körskicklighetsbanor. Redan med små barn kan man öva på att upprätthålla balansen och röra sig snabbare med sparkcyklar, lekmopeder och trehjulingar.

Skulle ert daghem kunna bygga en körskicklighetsbana på gården eller finns det en lämplig park i närheten? Uppgifter som lämpar sig för banan är till exempel att:

  • öva sig att bromsa effektivt: hur snabbt lyckas man bromsa med cykeln?
  • öva sig att styra med hjälp av slalomuppgifter som man kan bygga upp med hjälp av koner, klossar e.d.
  • göra balanseringsuppgifter där man ska köra över, ner från eller mellan plankor.
  • öva sig att cykla långsamt.
  • träna körlinjerna och balansen innanför en cirkel som man ritat i sanden: en hur liten cirkel klarar man av att cykla i?
  • öva att cykla med en hand: till exempel att flytta en boll e.d. från en plats till en annan eller att spräcka såpbubblor som en vuxen blåser med en hand, sittande på cykeln.

Även olika lekar sittande på cykeln ökar körskickligheten. Endast fantasin sätter gränser för idéer till tafattlekar och spel.

När man övar på körskickligheten är det bra att komma ihåg att när barnets förmåga att kontrollera cykeln utvecklas kan farten ibland bli för mycket för trafiken. Det är typiskt för barn att överskatta sina egna färdigheter. I samband med övningarna i körskicklighet är det bra att påminna sig om betydelsen av uppmärksamhet och framförhållning i trafiken.

Att uppmuntra familjer till säker cykling

Småbarnspedagogerna har goda möjligheter att uppmuntra föräldrarna att cykla med barnet. Aktiv övning i trafiken och att reflektera över situationer man råkat ut för är den bästa formen av cykelfostran. Kan föräldrarna följa barnet till daghemmet så att barnet cyklar och den vuxna hjälper till? När barnets färdigheter ökar kan man också cykla tillsammans. Att börja cykla ökar barnets hastighet, vilket kräver att föräldrarna är vaksamma. 

Föräldrarnas exempel på trafikbeteende och användning av säkerhetsutrustning är viktigt för cykelfostran. Det är alltid på föräldrarnas ansvar att se till att familjens cyklar är i gott skick och att de har säkerhetsutrustning. Kan du till exempel i samband med en föräldrakväll eller en särskild temadag tillsammans med de andra föräldrarna kontrollera skicket på barnens cyklar och hjälmar? Du kan beställa infokort för kontroll av hjälmen och cykeln på Trafikskyddets webbplats: Hjälmens inspektionskort och cykelns inspektionskort.

Det är viktigt att börja med cykelfostran redan när barnen är små. När familjer uppmuntras att cykla säkert stöder man också skapandet av ekologiskt hållbara vanor när det handlar om färdsätt. Motion på egen hand ökar också välbefinnandet och hälsan. En effektiv småbarnspedagogik ökar barnets färdigheter att i framtiden röra sig säkert till fots och med cykel.

Trevliga cykelfostringsstunder inom småbarnspedagogiken!

Tilläggsmaterial

Utskrivbar anvisning att tillämpas på byggandet av en körskicklighetsbana.