Nytt om trafikfostran -dataskydd

Vi har på Trafikskyddet förbundit oss att skydda integriteten hos dem som använder sig av våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter på vederbörligt sätt och bara i den utsträckning som det är nödvändigt i vår verksamhet.  

Sätten vi behandlar uppgifter baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

Vi försöker nedan förklara så klart som möjligt hur vi behandlar dina uppgifter på vår webbplats, i vårt distributionssystem för pressmeddelanden och i vår övriga verksamhet.

Om du efter att du läst vår beskrivning har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på, så hjälper vi.

Vi sänder nyhetsbrev till personer som tillhör våra intressenter samt dem som via vår webbplats prenumererat på vårt nyhetsbrev.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig antingen på en persons samtycke eller berättigat intresse. När du till exempel prenumererar på Nytt om trafikfostran-nyhetsbrev, ber vi om ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Behandlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats

När du bläddrar på Nytt om trafikfostran-webbsidor, behöver du inte registrera dig. Vi begär in dina personuppgifter bara om du skickar återkoppling till oss.

I de ovan nämnda blanketterna ber vi dig ange ditt namn och din e-postadress, men uppgifterna kommer endast att användas när vi ska svara dig.  Uppgifterna lagras inte någonstans och de publiceras inte. De uppgifter du skickat på blanketterna är skyddade.

Personuppgifter samlas även in i samband med deltagande i tävlingar, anmälningar till evenemang och motsvarande. I dessa fall samlas uppgifterna bara in för det specifika syftet och de bevaras inte efter avslutad tävling eller avslutat evenemang.

När du beställer material hos oss, behandlar vi dina personuppgifter för att skicka materialet.

Nytt om trafikfostran-webbplats använder cookies. Med hjälp av cookies samlar vi in statistik om besökarna på vår webbplats, som vi i första hand använder för att analysera och vidareutveckla användningen av vår webbplats.  All den information som samlas in är anonym och den kan inte tillskrivas enskilda användare. Gör dig förtrogen med hur cookies fungerar och de cookies vi använder.

 Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Behandlingen av personuppgifter i distributionssystemet för nyhetsbrev

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson i ärenden gällande distributionssystemet för pressmeddelanden är Minna Saarinen, minna.saarinen@liikenneturva.fi, tfn 020 7282 331.

Varför och på vilken grund behandlar vi personuppgifter?

Vi sänder nyhetsbrev till personer som via vår webbplats prenumererat på vårt nyhetsbrev.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig antingen på en persons samtycke eller berättigat intresse. När du till exempel prenumererar på Nytt om trafikfostran nyhetsbrev, ber vi om ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

För att kunna skicka meddelanden och nyhetsbrev samlar vi in namn och e-postadress. Webbanalysen i det distrubutionssystem vi använder för pressmeddelanden samlar in information för att förbättra servicen. De uppgifter systemet samlar in är:

  • Tid- och plats för öppnandet av meddelanden på basen av IP-adressen.
  • Tidpunkten då personen anslutit sig till eller då vi på Trafikskyddet lagt med hen i distributionslistan.
  • Länkklickar och -tider.
  • Det e-postprogram, som öppnar meddelandet.
  • Delningen av meddelandet i sociala medier.
  • IP-adress.

Vårt system för distribution av meddelanden registrerar din IP-adress när du prenumererar på nyhetsbrevet eller klickar på en länk i nyhetsbrevet. I detta sammanhang samlar systemet även in riktgivande positioneringsinformation, med den exakthet som IP-adressen anger. Mer information om IP-adressens positionering hittar du på tjänsteleverantörens sida.

Om du så vill, kan du förbjuda insamlandet av den ovannämnda informationen i nedre hörnan av pressmeddelandena och nyhetsbreven via länken: Uppdatera inställningar. 

I registret behandlas inte information av barnen, inte heller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter, när du lämnar nyhetsbrevets prenumerationslista eller när en uppgift om ändring fås från annat håll. När du har sagt upp din prenumeration, sparas e-postadressen i systemet för att säkerställa att det inte längre skickas post från oss till den adressen.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Vi samlar personuppgifter direkt av dig, exempelvis när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, när vi träffas på ett möte eller på evenemang eller håller kontakt på annat sätt. Vi kan samla in uppgifter även från källor som är allmänt tillgängliga, såsom tidningar och internet samt från register som förs av utomstående tjänsteleverantörer.

Uppgifterna uppdateras på grundval av information som fåtts direkt av dig samt exempelvis på grundval av information som fåtts från offentliga källor.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Trafikskyddets system för distribution av meddelanden produceras av en utomstående tjänsteleverantör och personuppgifterna behandlas i tjänsteleverantörens servrar utanför EU.  Vår tjänsteleverantör följer dataskyddslagstiftningen och personuppgifter överförs inte vidare utan Trafikskyddets godkännande.

Personuppgifter lämnas inte ut till övriga tredje parter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Uppgifterna i publikationssystemet för meddelanden är skyddade med tjänsteleverantörens och Trafikskyddets datatekniska och administrativa säkerhetssystem.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem