• Perusopetus (luokat 1-2)

Turvallinen alku koulutielle – tilaa kirje jaettavaksi koulutulokkaiden vanhemmille

Koulutulokkaiden kouluun ilmoittautuminen on monissa kunnissa parhaillaan käynnissä. Perheissä koulun aloittamiseen liittyy olennaisesti myös tulevan koulumatkan suunnittelu ja harjoittelu. Aktiiviset, omin voimin kuljetut koulumatkat antavat hyvän startin koulupäiviin. Liikenneturva tarjoaa tulevien koululaisten vanhemmille materiaaleja ja vinkkejä koulumatkan harjoittelun tueksi.

Kun tieto lapsen koulusta tulee vanhemmille keväällä, perheissä aletaan miettimään myös koulumatkan kulkemista. Vastuu turvallisen koulutien suunnittelusta on vanhemmilla, jotka parhaiten tuntevat oman lapsensa valmiudet liikkua liikenteessä sekä lapselle suunnitellun koulureitin liikenneympäristön. Koulumatkoilla kannattaa mahdollisuuksien mukaan suosia aktiivisia kulkumuotoja, näin koulupäiviin saadaan säännöllisesti terveyttä ja virkeyttä edistävää ulkoliikuntaa.

Pienen koululaiset liikennetiedot ja -taidot karttuvat vähitellen seuraamalla aikuisen esimerkkiä ja harjoittelemalla itse. Kun koulumatkan kulkemista on hyvissä ajoin harjoiteltu yhdessä huoltajien kanssa, on lapsella koulun alkaessa ainakin yksi jännityksen aihe vähemmän.

Tutustu Liikenneturvan materiaaleihin

Monet koulut järjestävät kevään aikana tutustumispäivän syksyllä koulunsa aloittaville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Liikenneturva toivoo, että Liikenneturvan kirje vanhemmille jaettaisiin perheille esimerkiksi tutustumispäivän yhteydessä. Kirjeestä löytyy vinkkejä vanhemmille koulumatkan harjoitteluun ja koulumatkojen liikenneriskien vähentämiseen. Lapselle kirjeestä löytyy lukujärjestys.

Liikenneturvan verkkosivuilta löytyy myös vanhemmille tarkoitettu kokonaisuus: Harjoittelemalla turvallinen koulumatka. Verkkosivun voi vinkata vanhemmille tai vaikka linkittää koulun kotisivuille.

Liikenneturvan Vinkkejä koulumatkalle -animaatio kertaa koulumatkan harjoittelun keskeiset asiat tiiviissä paketissa. Animaation voi näyttää vanhemmille tutustumispäivänä tai linkata mukaan vanhemmille jaettaviin materiaaleihin.

Kunnat ja koulut voivat tilata tarvitsemansa määrän maksuttomia esitteitä Liikenneturvan verkkosivujen tilaustuotteet-sivuilta.

Opettajille tarkoitettua oppimateriaalia ja toimintavinkkejä 1–2-luokkalaisten liikennekasvatukseen löytyy osoitteesta liikenneturva.fi/opetusmateriaalit.