• Förskole­undervisning
  • Småbarns­pedagogik

Se över skolvägen redan nu – påminn föräldrarna

I förskolan tänker man ännu inte på skolstarten, men det är bra att fundera på skolvägen redan på våren. Det lönar sig att påminna föräldrarna om att träna skolvägen med sina barn med hjälp av Trafikskyddets brev och den nya animationen.

När barnet tillsammans med vårdnadshavarna i god tid har övat på att ta sig till skolan, har barnet åtminstone en sak mindre att vara nervös inför när skolan börjar.

Det lönar sig att påminna vårdnadshavarna om vikten av att öva skolvägen genom att dela ut ett brev till föräldrarna. I Trafikskyddets nya animation repeteras dessutom det mest centrala med att öva skolvägen på ett kort och koncist sätt.

https://www.youtube.com/watch?v=WrEiEUycLn8

Gårdspromenad stöder utvecklingen av kunskaper och färdigheter

Det är alltså vårdnadshavarna som ansvarar för planeringen av skolvägen, men i förskoleundervisningen kan man stöda de kunskaper och färdigheter som barnet behöver i trafiken. Säkra handlingssätt kan övas och repeteras till exempel genom att ta gårdspromenader.

Idén med att ta gårdspromenader är att gruppen går till varje barns gård under årets lopp. Samtidigt bekantar sig barnen med daghemmets och den eventuellt kommande skolans närmiljö samt övar på säkra handlingssätt i trafiken.

Före varje promenad går man igenom gångvägen på kartan, beaktar eventuella krävande platser och repeterar säkra handlingssätt. Gårdspromenader lämpar sig väl på våren under förskoleåret, då det börjar bli aktuellt med frågan om att börja i skolan.

Gårdspromenaden stödjer genomförandet av grunderna i planen för småbarnspedagogik i fråga om mångsidig kompetens (att ta hand om sig själv och vardagskompetens) och lärområden (jag utforskar min omgivning; jag växer, rör på mig och utvecklas).

Innan promenaderna utförs är det bra att informera föräldrarna om saken och be tillstånd till att använda adressuppgifterna. Om föräldrarna inte ger tillstånd att besöka sin gård kan man promenera till en plats nära hemmet som är viktig för barnet.

Här hittar du närmare anvisningar om hur gårdspromenader genomförs.

Här kan du läsa mer om hur gårdspromenader genomförs.