• Varhais­kasvatus

Katse koulumatkaan jo nyt – muistuta vanhempia

Koulun alku ei ole eskareilla vielä päällimmäisenä mielessä, mutta koulumatkan kulkemista on hyvä miettiä jo keväällä. Vanhempia kannattaa muistuttaa koulumatkan harjoittelusta Liikenneturvan kirjeen sekä uuden animaation avulla.

Kun koulumatkan kulkemista on harjoiteltu yhdessä huoltajien kanssa hyvissä ajoin, on lapsella koulun alkaessa ainakin yksi jännityksen aihe vähemmän.

Huoltajia kannattaakin muistuttaa koulumatkan harjoittelun tärkeydestä vanhemmille suunnatun kirjeen avulla. Lisäksi Liikenneturvan uusi animaatio kertaa koulumatkan harjoittelun keskeiset asiat tiiviissä paketissa. Katso se alta:

https://www.youtube.com/watch?v=0fFt89vxyzw

Kotipihakävely tukee liikennetietojen ja -taitojen kehitystä

Koulumatkan suunnittelu on siis huoltajien vastuulla, mutta esiopetuksessa voidaan tukea lapsen liikenteessä tarvitsemien tietojen ja taitojen kertymistä. Turvallisia toimintatapoja voidaan harjoitella ja kerrata esimerkiksi kotipihakävelyn avulla.

Kotipihakävelyn ideana on, että vuoden aikana ryhmä kävelee jokaisen lapsen kotipihaan. Samalla lapset tutustuvat päiväkodin ja mahdollisesti tulevan koulun lähiympäristöön sekä harjoittelevat turvallisia toimintatapoja liikenteessä.

Ennen jokaista kävelyä käydään läpi käveltävä reitti kartalta, huomioidaan mahdolliset haastavat paikat ja kerrataan turvalliset toimintatavat. Kotipihakävely sopii hyvin eskarivuoden kevääseen, jolloin koulun alku alkaa olla jo ajankohtainen asia.

Kotipihakävely tukee varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista laaja-alaisen osaamisen (itsestä huolehtiminen ja arjen taidot) ja oppimisen alueiden (tutkin ja toimin ympäristössäni; kasvan, liikun ja kehityn) osalta.

Ennen kävelyiden toteuttamista on hyvä tiedottaa vanhempia asiasta ja varmistaa lupa osoitetietojen käyttöön. Mikäli vanhemmat eivät anna lupaa kotipihassa vierailuun, voidaan kävellä kodin lähellä olevaan lapselle tärkeään paikkaan.

Katso kotipihakävelyn tarkemmat toteutusohjeet tästä.

Lue lisää kotipihakävelyn toteuttamisesta tästä.