Tips för trafikfostran

    Behöver du tips för genomförandet av trafikfostran? Här är några tips:

    Trafikskyddets djursagor lockar barn att fundera på hur man rör sig på ett säkert sätt. Diskutera tillsammans med barnen om deras egna trafikupplevelser och fundera på vad lärdomen i sagan var. Trafikskyddets djursagor lämpar sig väl som en del av småbarnspedagogiken eller för de små lågstadieelevernas lektioner. Till vintern passar till exempel sagan Rävungarnas vinterskoj. På Trafikskyddets webbplats hittar du alla sagor som infaller på olika årstider samt en stödfråga för diskussionen. Man kan också lyssna på sagorna från Trafikskyddets Youtube-kanal.

    Med besvärlig promenad-övningen kan man se hur ens prestation påverkas när man gör två saker samtidigt (till exempel använder mobiltelefon i trafiken). Övningen lämpar sig väl för elever i årskurs tre och äldre. Klicka här för att se anvisningarna och prova på besvärlig promenad-övningen med din grupp