• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)

Gå ut och upptäck trafikgärningar

För att kunna röra sig tryggt i trafiken måste man förutom att följa trafikreglerna även iaktta den övriga trafiken och beakta andra trafikanter. Övningen Upptäck en trafikgärning är en rolig och ögonöppnande funktionell uppgift som kan genomföras i skolans närmiljö.

I Trafikskyddets undervisningsmaterial finns tydliga anvisningar om hur man gör övningen Upptäck en trafikgärning. Att röra sig i trafiken är ett samspel där andras beteende ofta påverkas av hur man själv agerar.

När en bilist beaktar fotgängare som rör sig på övergångsställen och ger fotgängare som korsar vägen fri passage gör bilisten samtidigt det säkrare och trevligare för fotgängare att korsa vägen. När en cyklist koncentrerar sig på att köra i stället för att titta på mobiltelefonen gör cyklisten samtidigt det säkrare och trevligare för andra som rör sig på cykelvägen. När en bilist eller cyklist i god tid visar riktningstecken när de ska svänga gör de samtidigt trafiken smidigare och även säkrare.

Sådana goda trafikgärningar kan man upptäcka i närheten av skolan, och resultaten kan diskuteras tillsammans. Samtidigt är det bra att stanna upp och fundera på hur man själv beter sig i trafiken och hur man kan förbättra säkerheten för alla i trafiken. Observationer kan lyftas fram till exempel genom att informera skolans övriga personal eller föräldrar om dem.

Upptäcksuppgiften kan kombineras med kommunikationsuppgiften om trafiksäkerhet. Anvisningar för uppgiften finns i Trafikskyddets undervisningsmaterial.