Trygga din arbetsresa: Bilist, repetera trafikreglerna

  Repetera de centrala trafikreglerna för att köra bil och principerna i vägtrafiklagen med handboken Med bil som publicerades i januari. Handboken kan läsas på Trafikskyddets webbplats eller beställas i pappersform.

  Som bilist ansvarar du utöver dig själv även för andra som reser i bilen. För att undvika fara och skada ska var och en som rör sig i trafiken iaktta trafikreglerna samt den försiktighet som omständigheterna kräver. Alla trafikanter har inte körkort eller samma kunskaper eller färdigheter som du som bilförare.

  Om man kör mycket lönar det sig att repetera trafikreglerna då och då. Trafikskyddets handbok Med bil är för alla som vill repetera de viktigaste trafikreglerna för att köra bil. Man har tagit med sådant som Trafikskyddet ofta får frågor om. Handboken granskar trafiksituationer ur bilistens synvinkel, men även personer som rör sig med andra transportformer har nytta av den.

  Vem kör först?

  Körordningen bestäms enligt trafikregleringen.  Om ingen annat anges med vägmärke eller trafikljus, ska du väja för den som kommer från höger.

  Du måste alltid väja för andra trafikanter när du kör i på en väg till exempel:

  • från en gård, en parkeringsplats eller från något annat motsvarande område
  • från en plats utanför vägen
  • från an stig eller motsvarande mindre vägen.

  Du är också väjningsskyldig om du kör över en gång- eller cykelbana som är strukturellt separerad.  Efter att du kört över gång- eller cykelvägen måste du också väja för trafikanterna på körbanan.

  I situationen på bilden är den röda bilens förare väjningsskyldig, även om det i korsningen inte finns något vägmärke som anger väjningsplikt.

  Beställ handboken Med bil eller bekanta dig med den på nätet

  I handboken Med bil hittar du illustrationer och anvisningar om bland annat väjningsregler, parkering och lämplig situationshastighet.

  Handboken kan läsas på Trafikskyddets webbplats eller beställas i pappersform via sidan Beställningsmaterial:

  Bläddra i webbversionen av handboken Med bil här.

  Beställ ett exemplar av handboken Med bil här.

  Bekanta dig också med våra andra handböcker:
  Till fots och med cykel