• Småbarns­pedagogik

Välkommen att bekanta dig med djursagor med trafiktema!

Undervisa i att vara uppmärksam och använda säkerhetsbälte med hjälp av djursagor med trafiktema.

Sagan om familjen Harelunds resa till köpcentret behandlar följande viktiga trafikteman: användningen av bilbälte, sakernas plats i bilen samt uppmärksamhet och användningen av mobiltelefon i trafiken.

Efter att ha läst sagan kan man diskutera sagans undervisningsinnehåll med hjälp av sagans bilder och följande frågor:

Bild 1
 1. Vad gör barnen på bild 1?
 • Barnen spänner fast bilbältet.
 • Mer information: Efter att du har spänt fast bilbältet är det viktigt att komma ihåg att spänna bilbältet.

2. Varför är det viktigt att använda bilbälte i bilen?

 • Bilbältet är en viktig säkerhetsutrustning i bilen. Bilbältet håller fast dig i sätet och hindrar dig från att slungas mot de hårda inre delarna i bilen vid en kraftig inbromsning eller en kollision. En passagerare utan bilbälte kan slungas genom vindrutan i en kollision eller träffa bilens konstruktioner med allvarliga följder. Bilbältet skyddar dig, så att det är så säkert som möjligt att resa i bilen, till och med vid en kollision.

3. Behöver man spänna bilbältet om man åker en kort sträcka?

 • Det är alltid obligatoriskt och viktigt att använda säkerhetsbälte. Det skyddar dig.

4. I vilken typ av säte reser du i bilen?

 • Barnens eget svar.
 • Med hjälp av den bifogade  mätsticka affischen är det dessutom roligt att mäta barnen och undersöka vilken barnstol som är tryggast för barnet. Mätsticka affischen kan beställas helt gratis från Trafikskyddet. Affischen kan också senare läggas till exempel i er grupps tamburvägg så att föräldrarna kan se den.

5. Varför stannade mamma vid vägkanten innan hon svarade i telefon?

 • Det händer hela tiden många saker i trafiken och därför är det viktigt att vara uppmärksam på trafiken. Man har undersökt att människan endast kan koncentrera sig på en sak åt gången. Om mamma använder telefonen i trafiken så kan hon inte koncentrera sig ordentligt på att köra utan hennes uppmärksamhet skulle ibland finnas i mobilen. Då kan det uppstå farliga situationer och till exempel en kollision.
 • Numera har någon av bilarna Bluetooth-anslutning, så att man kan tala i telefon via högtalare utan att ha telefonen i handen. Då kan föraren hålla i bilen med båda händerna. Det säkraste är att köra bil om föraren följer endast trafiken noggrant. Därför är det också viktigt att barn och andra passagerare ger föraren körro så att föraren kan koncentrera sig på att köra.

6. Varför lönar det sig inte att lägga saker till exempel på bilens hatthylla. 

 • Det lönar sig inte att lägga saker på hatthyllan, eftersom de kan slungas och skada bilens passagerare vid en inbromsning. Detsamma gäller bilens framdel. Även lösa föremål som finns där kan slungas mot passagerarna.

7. Julle gjorde något i berättelsen som inte var säkert? Vad gjorde Julle?

 • Julle cyklar och tittar på mobilen.
Bild 2
 1. Varför får man inte cykla och titta på mobilen?
 • Det händer hela tiden mycket i trafiken (någon går, någon cyklar, någon kör bil, någon stannar för att svara i telefon osv.) och därför är det viktigt att vara uppmärksam på trafiken. Man har undersökt att människan endast kan koncentrera sig på en sak åt gången. När Julle tittar på telefonen koncentrerar han sig inte ordentligt på cykling. Julle ser inte vad andra gör i trafiken när han tittar på mobilen och på så sätt kan det uppstå en farlig situation, till exempel en kollision.

2. Kan man titta på mobilen när man går?

 • Det lönar sig inte. Om telefonen ringer lönar det sig att stanna på ett säkert ställe och först därefter titta på telefonen.

Trafikskyddets alla djursagor finns här.