• Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)

Prata om rusmedel och trafiken under vårens föräldrakvällar eller skicka meddelanden i Wilma

De ungas självständiga mobilitet ökar med åldern. Att prova på rusmedel kan också komma in i bilden. Att köra hem från en fest på cykel, skoter eller moped i berusat tillstånd kan kännas som en lockande tanke för den unga. Eller så kan den unga bli tvungen att fundera på om han eller hon i brist på skjuts ska hoppa i baksätet på en berusad kompis eller om han/hon ska ringa sina föräldrar och bli fast för att dricka.

Lärarna och föräldrarna har en central roll i att uppmuntra till säkert beteende och ingripa i riskbeteende. Det lönar sig för lärare och personer som arbetar med unga att tala om rusmedel och trafiken med de unga. Skolan kan också påminna föräldrarna om deras viktiga roll i utvecklingen av ungas trygga trafikbeteende.

Tips för diskussion om rusmedel och trafik

De ungas kvällsfirande kan innehålla alkohol och droger redan i högstadieåldern. Det är viktigt att rusmedelsanvändning diskuteras i ett tidigt skede. Det är bra om en vuxen tar upp till exempel följande saker:

  • Hur påverkar rusmedel körförmågan? Varför är det farligt att köra berusad?
  • Hur kan man vägra att åka med en berusad chaufför eller hindra en kompis från att köra berusad?
  • Hurdan användning av rusmedel förekommer i den ungas omgivning? Vilka tankar väcker detta hos den unga?
  • Viktiga spelregler för kvällsfirandet:
    1) Om du dricker, kör du inte
    2) Man sitter inte på med en berusad chaufför

Rusmedel används redan i högstadieåldern

Även om ungdomarnas nykterhet har ökat lovvärt på 2000-talet, dricker fortfarande många 15–16-åringar alkohol. Enligt 2019-års ESPAD-undersökning riktad till skolelever hade strax under en tredjedel av ungdomarna druckit alkohol under de 30 dagar som föregick enkäten.

Ungdomars benägenhet att prova på cannabis har däremot ökat under 2010-talet. Enligt samma undersökning hade 13 % av pojkarna och 9 % av flickorna i åldern 15–16 år provat cannabis. Cannabis har inte ersatt alkohol som rusmedel, utan ofta används cannabis parallellt med alkohol.  Det är alltså möjligt att barnets kompiskrets använder rusmedel även om den unga själv håller sig borta från dem.

En femtedel av ungdomarna har kört moped eller mopedbil i berusat tillstånd

Enligt Trafikskyddets färska enkät uppgav 22 % av ungdomarna att de själva kört moped eller mopedbil i berusat tillstånd.* Redan en liten mängd alkohol eller narkotika försämrar körförmågan och ökar olycksrisken. För minderåriga är det förbjudet att dricka alkohol och droger är olagliga för personer i alla åldrar. Om du dricker, kör du inte, är en tydlig spelregel för kvällar för personer i alla åldrar.

Att köra alkoholpåverkad är särskilt farligt för unga av många orsaker. Å ena sidan är ungdomarnas alkoholtolerans mindre, eftersom de inte är vana vid alkohol. Å andra sidan är körprestationen svårare för unga, eftersom de ännu inte har så mycket körerfarenhet. Således måste de fästa större uppmärksamhet vid körprestationen och under alkoholpåverkan försvagas uppmärksamhetsförmågan.

Hos unga håller självregleringen ännu på att utvecklas och alkoholens euforiska och emotionella effekt är ofta större än hos vuxna. De unga underskattar också ofta sitt eget berusningstillstånd. Den unga förstår alltså inte nödvändigtvis hur användningen av rusmedel påverkar den egna körförmågan. Därför är det viktigt att i god tid diskutera riskerna med att köra berusad och alternativ till hemresa med den unga.

Två av fem unga har någon gång åkt med en berusad chaufför

Även om den unga inte själv använder rusmedel kan han eller hon hamna i en situation där man måste välja om han/hon ska åka med en berusad eller hög kompis eller inte. Enligt Trafikskyddets enkät har 39 % av 15–24-åringarna någon gång suttit på med en berusad person och 25 % med en person som är påverkad av cannabis*. Det lönar sig alltså för föräldrarna att tillsammans med den unga på förhand fundera på vilken skjuts man kan ta hem från kvällen och hur man ska gå till väga om det blir problem.  

De kompisar som sitter på kan påverka den ungas körbeteende både på gott och ont. Institutet för olycksinformation (OTI) granskade i sin ungdomsrapport från år 2021 trafikolyckor med dödlig utgång bland unga 2015–2019 och orsakerna till dessa. Enligt rapporten var chauffören oftare berusad vid olyckor när en eller flera passagerare var ombord. Den ungas kompisar kan dock också vara sådana som hindrar den unga från att köra berusad, och ser till att han eller hon åker tryggt till platsen.

För att undvika trafikolyckor med dödlig utgång föreslog utredningskommissionerna mer övervakning av berusning och ibruktagande av alkolås. Dessutom betonade utredningskommissionerna både förarens och föräldrarnas ansvar för de ungas trafiksäkerhet överlag.

Förälder, gör det klart för den unga att hen alltid kan ringa dig för att komma och hämta

Den ungas föräldrar och andra närstående vuxna ansvarar för att uppmuntra till trygga val och ingripa i riskbeteende. Genom att själv föregå med gott exempel på trafikbeteende och användning av rusmedel kan föräldern också påverka den ungas beteende i trafiken.

Särskilt för minderåriga kan risken för att åka fast för att ha använt alkohol eller cannabis kännas större än att köra hem berusad med moped eller skoter. Föräldern bör i god tid klargöra för den unga att det viktigaste är att komma fram tryggt.

Det är viktigt att föräldern berättar för den unga att hen bryr sig om hen och att man alltid kan ringa föräldrarna oavsett situation. Det lönar sig för föräldern att hålla telefonen öppen när barnet är ute med sina kompisar. Det kan hända att den unga eller någon som tar hand om honom eller henne försöker få kontakt per telefon.

*Trafikskyddet utredde i maj 2022 hur 15-24-åringar förhåller sig till trafiken. Enkäten genomfördes av Kanta TNS Oy och besvarades av sammanlagt 929 personer.

Källor