• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)

Uppmärksamhet är viktigt i trafiken

Om tankarna finns någon annanstans än i trafiken kan observationen och förståelsen av trafiksituationer samt tryggt agerande i trafiksituationer bli lidande.

Enligt hjärnforskarna kan hjärnan inte ”multitaska”, utan i verkligheten flyttar hjärnan uppmärksamheten mellan två uppgifter. När man samtidigt utför två kognitivt krävande uppgifter störs antingen den enas eller bådas prestation. Om uppmärksamheten och koncentrationen är på mobilskärmen lider observationen av trafiken, utvecklingen av potentiella risksituationer identifieras inte och reaktionen fördröjs i plötsliga situationer. När man rör sig i trafiken är det inte tryggt att koncentrera sig på att skicka meddelanden, spela spel eller på annat sätt använda mobiltelefonen.

I övningen Besvärlig promenad kan man prova att kombinera motionsprestation, observation och en tankeuppgift. Den roliga uppgift visar hur många saker som görs samtidigt påverkar varandra.

I aktivitetstipset Hjärnan ”multitaskar” inte åskådliggörs hur det påverkar prestationen att göra två saker samtidigt. (På finska.)

Som grund för diskussionen:

  1. Var uppgifterna utmanande, vilket var svårast?
  2. Hur anknyter uppgifterna till att röra sig i trafiken?
  3. Vad kan alla göra för att förbättra sin koncentration i trafiken?
  4. Är det vanligt att man inte koncentrerar sig i trafiken?
  5. Vad kan hända om man inte koncentrerar sig på att följa med trafiken?
  6. Har din uppmärksamhet störts i trafiken? Varför stördes koncentrationen? Vad ledde detta till?