• Perusopetus (luokat 3-6)

Tarkkaavaisuus on tärkeää liikenteessä

Jos ajatukset ovat muualla kuin liikenteen seuraamisessa, liikennetilanteiden havainnointi ja ymmärtäminen sekä liikennetilanteissa turvallisesti toimiminen voivat kärsiä. Käsittele tarkkaavaisuutta oppilaidesi kanssa Liikenneturvan toimintavinkkien avulla.

Aivotutkijoiden mukaan aivot eivät ”multitaskaa”, vaan todellisuudessa ne siirtelevät tarkkaavaisuutta kahden tehtävän välillä. Kun tehdään samanaikaisesti kahta kognitiivisesti vaativaa tehtävää, joko toisen tai molempien suoritus häiriintyy.

Jos huomio ja keskittyminen on kännykän näytössä, liikenteen havainnointi kärsii, potentiaalisten vaaratilanteiden kehittymistä ei tunnisteta ja äkkitilanteissa reaktio viivästyy. Liikenteessä liikkuessa ei ole turvallista keskittyä viestittelyyn, pelaamiseen tai muuhun kännykän käyttöön.

Aivot eivät multitaskaa -toimintavinkissä havainnollistetaan, miten kahden asian yhtäaikainen tekeminen vaikuttaa suoritukseen.

Kiperässä kävelyssä voidaan kokeilla liikuntasuorituksen, havainnoinnin ja ajattelutehtävän yhdistämistä. Hauska tehtävä osoittaa, miten monen asian yhtäaikainen tekeminen vaikuttaa toisiinsa.

Keskustelun pohjaksi:

  1. Oliko tehtävät haastavia, mikä oli vaikeinta?
  2. Miten tehtävät liittyvät liikenteessä liikkumiseen?
  3. Mitkä kaikki asiat voivat vaikuttaa keskittymisen herpaantumiseen liikenteessä?
  4. Onko liikenteessä keskittymisen herpaantuminen mielestäsi yleistä?
  5. Mitä voi tapahtua, jos ei keskity seuraamaan liikennettä?
  6. Onko sinun tarkkaavaisuutesi häiriintynyt liikenteessä? Miksi keskittyminen herpaantui? Mitä keskittymisen herpaantumisesta seurasi?