• Småbarns­pedagogik

Barn tar efter – även i trafiken

Barnets förmåga att röra sig tryggt i trafiken ökar småningom i takt med att det får mer erfarenhet. Ju mer övning barnet får hemma, inom småbarnspedagogiken och i förskolan, desto starkare kunskaper och färdigheter utvecklar barnet. Det gamla talesättet, övning ger färdighet, gäller alltså även här!

Föräldrarna och undervisnings- och fostringspersonalen inom småbarnspedagogiken är viktiga förebilder för barnen och barnen tar efter deras beteenden och sätt att agera. Till exempel, vikten av att föräldrarna och de vuxna som arbetar med barn visar upp en modell för säker användning av cykelhjälm kan inte betonas för mycket.

Tipsa om sidan ”Barn tar efter” till föräldrarna

Barnen lär sig attityder till trafiksäkerheten av sina föräldrar. Barnen är medvetna om föräldrarnas säkra – och tyvärr också riskfyllda – beteenden ända från att de är små. Föräldrarnas beteenden påverkar sannolikt barnen mer än föräldrarna själva förstår.

Länken leder till Trafikskyddets webbplats Barn tar efter. Med hjälp av korta animationer och uppgifter uppmuntrar webbplatsen barnens föräldrar att föregå med gott exempel i trafiken och till användning av säkerhetsutrustning.

Webbplatsens sista animation ger dessutom föräldrarna till barn i förskoleåldern tips om hur man planerar en trygg skolresa. Det kan vara en aktuell video för många familjer, eftersom det är viktigt att börja planera och öva kommande skolresor i god tid.  

Länken på webbplatsen får gärna delas vidare till barnens vårdnadshavare samtidigt som er egen kommunikation.