Trygga din arbetsresa: kom överens om gemensamma spelregler för pendeltrafiken

  En trygg pendeltrafik är en central del av arbetssäkerheten även i skolor och läroanstalter. Det lönar sig att inkludera trygga arbetsresor som en del av verksamhetssättet på varje arbetsplats. Kom ihåg att du som lärare fungerar som exempel för de yngre även gällande ditt trafikbeteende.

  Planeringen av en trygg pendeltrafik bidrar till arbetsplatsernas arbetssäkerhet, arbetstillfredsställelse och arbetshälsa. En arbetsplats där personalen rör sig enligt trafikreglerna och beaktar andra bidrar även till andras trygghet. Dessutom föregår lärarna och fostrarna med gott exempel för barn och unga – särskilt barnen tar modell av de vuxnas attityder och verksamhetssätt.

  Inom arbetsgemenskapen lönar det sig att komma överens om gemensamma spelregler för pendeltrafiken. Arbetsplatsens behov, bransch och storlek påverkar valet av praktiska åtgärder. Om spelreglerna saknas kan du tipsa den arbetarskyddsansvarige om saken.

  Exempel på gemensamma spelregler

  Brådska

  Brådska är en risk i trafiken. Om tidtabellen plötsligt ändras på grund av en utomstående faktor, är det bra att komma överens om att det är godtagbart att komma för sent till ett möte ifall det främjar en trygg resa. Genom att köra med framförhållning och planera resan väl är det möjligt att minska brådskan.

  Uppmärksamhet

  När du kör, kör. Undvik att prata i telefonen när du kör. När samtalet är nödvändigt, använd handsfree och håll samtalen så korta som möjligt. Om samtalet varar länge, stanna.

  Koncentrera dig på trafiken även när du går och cyklar. Du visar också dåligt exempel för skolelever om du pillrar på telefonen i trafiken.

  Användning av säkerhetsutrustning

  Använd reflexer när du rör dig i mörker och påminn även elever och studerande om att använda reflex.

  Använd cykelhjälm när du cyklar och åker elsparkcykel. Kom också ihåg en ljus framlykta, en röd baklykta och reflexer när det är mörkt. 

  Utnyttja Trafikskyddets principer för att röra sig tryggt

  Trafikskyddet uppmuntrar till en trygg och hållbar trafik. I fjol kom Trafikskyddets anställda gemensamt överens om hur personalen ska röra sig tryggt i trafiken. Verksamhetssätten skrevs ner och nu kan alla fritt utnyttja dem genom webbplatsen Så här rör sig Trafikskyddets personal tryggt i trafiken. Principerna är också en del av orienteringen för nya arbetstagare.  

  Trafikskyddet erbjuder mångsidiga verksamhetsmodeller, verktyg och material för att förbättra säkerheten i arbetstrafiken. Blev du intresserad? Beställ Trafikskyddets kundbrev om pendeltrafik till din e-post (på finska).