• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)

Våren och cykelsäsongen kommer – Filla&Rilla-material för cykelfostran för lågstadieelever

Trafikskyddets Filla&Rilla är en avgiftsfri, digital inlärningsmiljö för elever i årskurs 3–6 som stöd för undervisningen i säker cykling. Inlärningsmiljön grundar sig på bild- och videobaserade uppgifter samt på spelelement som främjar motivationen och skapar glädje över att lära sig.

På Filla&Rilla lär man sig att cykla säkert

Filla&Rilla-inlärningsmiljön har skapats för att stöda de färdigheter som behövs för säker cykling. I uppgifterna i Filla&Rilla övas observationsförmågan och kunskapen om de olika faktorerna i trafikmiljön. I uppgifterna behandlas också uppmärksamhetens betydelse i trafiken.

I Filla&Rilla undervisas trafikreglerna med betoning på interaktionsförmågorna i trafiken. Målet med undervisning i ändamålsenlig användning av säkerhetsanordningar är att barnet ser användningen av cykelhjälm och kontrollen av cykelns skick som viktiga och väsentliga delar av säker cykling.

Med hjälp av Filla&Rilla kan man öva sig på säker cykling året runt. På våren kommer man även att kunna komma ut och cykla i den verkliga trafikmiljön vid sidan av den digitala miljön. Hur syns cykling i er skola?

Beställ den avgiftsfria utbildningen som stöd för trafikfostran

Trafikskyddet erbjuder en avgiftsfri beställningsutbildning för lågstadieskolornas personal som stöd för genomförandet av trafikfostran. I år fokuserar utbildningarna särskilt på cykelfostran.

I utbildningen som genomförs på distans behandlas genomförandet av trafikfostran i skolmiljön, man funderar på hur trafikfostran tas upp i läroplanen, delar med sig av erfarenheter och tips om hur trafikfostran och cykelfostran kan genomföras i lågstadiet.

Utbildningens längd är ca 1,5 h och den genomförs i regel i Microsoft Teams.

Utbildningen kan genomföras för personalen vid en eller flera skolor. För frågor om ordnandet av beställningsutbildningen, ta kontakt via e-postadressen tomi.niemi@liikenneturva.fi eller med distriktsbyrån i ditt område.