• Perusopetus (luokat 3-6)

Kevät ja pyöräilykausi tulevat – Filla&Rilla-materiaali alakoululaisten pyöräilykasvatukseen

Liikenneturvan Filla&Rilla on ilmainen 3.–6.-luokkalaisille suunnattu digitaalinen oppimisympäristö turvallisen pyöräilyn opiskeluun. Oppimisympäristö perustuu kuva- ja videopohjaisiin tehtäviin sekä pelillisiin elementteihin, joiden avulla edistetään motivaatiota ja luodaan oppimisen iloa.

Filla&Rillassa opitaan pyöräilemään turvallisesti

Filla&Rilla oppimisympäristö on rakennettu tukemaan turvallisessa pyöräilyssä tarvittavia taitoja. Filla&Rillan tehtävissä harjoitetaan havainnointikykyä ja tietämystä liikenneympäristön sisältämistä tekijöistä. Tehtävissä käsitellään myös tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä.

Liikennesääntöjä opetetaan Filla&Rillassa liikenteen vuorovaikutustaitojen merkitystä korostaen. Tavoite turvalaitteiden asianmukaisen käytön opettamisessa on, että lapsi näkee pyöräilykypärän käytön ja pyörän kunnosta huolehtimisen tärkeänä ja olennaisena osana turvallista pyöräilyä.

Filla&Rillan avulla turvallista pyöräilyä voi harjoitella ympäri vuoden. Kevään koittaessa pyöräilemään päästään myös oikeaan liikenneympäristöön digitaalisen ympäristön lisäksi. Miten pyöräily näkyy tiedän koulussanne?

Tilaa maksuton koulutus liikennekasvatuksen tueksi

Liikenneturva tarjoaa maksutonta tilauskoulutusta alakoulujen henkilöstölle liikennekasvatuksen toteuttamisen tueksi. Tänä vuonna koulutuksissa painottuu erityisesti pyöräilykasvatus.

Etäyhteyksin toteutettavassa koulutuksessa käsitellään liikennekasvatuksen toteuttamista kouluympäristössä, mietitään opetussuunnitelman kirjauksia liikennekasvatuksesta, jaetaan kokemuksia ja toimintavinkkejä liikenne- ja pyöräilykasvatuksen toteuttamiseen alakoulussa.

Koulutuksen kesto on n. 1,5 h ja se toteutetaan lähtökohtaisesti Microsoft Teams -ympäristössä.

Koulutus voidaan toteuttaa yhden tai useamman koulun henkilöstölle. Tiedustele tilauskoulutuksen järjestämistä sähköpostitse osoitteesta tomi.niemi@liikenneturva.fi tai oman alueesi aluetoimipisteeltä.