Trafikskyddets webbplats förnyades – ge respons och vinn reflexer!

  Trafikskyddets nya webbplats består av tydliga ämneshelheter från olika trafiksäkerhetsteman. Vare sig du är anställd inom småbarnspedagogik eller vid en skola, ungdomsarbetare, cyklist eller bilist hittar du såväl verktyg för trafikfostran som knep för din egen vardag på vår nya webbplats.

  Vi har strävat efter att nå bättre digital tillgänglighet på vår nya webbplats, både språkligt och tekniskt, och webbplatsen fungerar både på arbetsstationen och på mobila enheter. Det svenskspråkiga innehållet kompletteras kontinuerligt och de engelska sidorna publiceras i slutet av 2021.

  Besökaren får ut det mesta av de olika sektionerna på webbplatsen genom att filtrera innehållet till exempel enligt målgrupp eller tema.

  Material för trafikfostran för olika målgrupper

  Under rubriken Undervisningsmaterial har vi samlat rikligt med material för trafikfostrare, vare sig de är rådgivningsarbetare, småbarnspedagoger, lärare eller ungdomsarbetare.

  Vi ordnar också utbildningar i trafiksäkerhet och trafiksäkerhetsfostran bland annat för lärare, rådgivningsarbetare och ungdomsarbetare. Våra öppna utbildningar finns i fortsättningen under rubriken Utbildningar (just nu bara på finska).

  Det fysiska material som Trafikskyddet producerar kan i fortsättningen beställas via sidan Beställningsmaterial som påminner om en webbutik. Material som producerats som stöd för trafikfostran är avgiftsfria.

  Ge respons och vinn reflexer!

  Ge oss respons på vår förnyade webbplats och du kan vinna reflexer till barngruppen du arbetar med!

  Ge respons och delta i utlottningen (på finska)