• Andra stadiet
  • Förskole­undervisning
  • Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)
  • Småbarns­pedagogik
  • Ungdoms­arbete

Prata om att synas i mörkret med eleverna

Årets mörkaste period är nära, nu om någonsin ska man se till att synas i trafiken. Prata om att använda reflexer och om cykelns fram- och bakljus utifrån dessa tips med dina elever.

I mörker och skymning är det svårare att upptäcka fotgängare och cyklister än under den ljusa perioden. Största delen av fotgängarolyckorna inträffar under årets mörkaste tredjedel, det vill säga i oktober–januari.

Reflexen hjälper andra att se dig

Reflexen hjälper dig att synas i trafiken och hjälper därmed också bilister att se fotgängare som går i skymningen. Reflexen behövs också i upplysta tätorter, eftersom gatu- och reklamljus samt skuggor av träd och buskar försvårar observationen. Regn, dimma och immade fönster försämrar dessutom också förarens sikt.

Visste du att en bilist som kör med halvljus upptäcker en fotgängare utan reflex först cirka 50 meter bort, medan en fotgängare med reflex ses redan på ett sju gånger längre avstånd, det vill säga på 350 meters avstånd?

Vikten av att använda reflex när man rör sig i mörker illustreras också av en rolig animation, som kan användas för att styra eleverna till ämnet – eller sammanfatta det diskuterade temat.

Var ska reflexen sitta?

Var ska reflexen fästas för att man ska ha så mycket nytta av det som möjligt? Detta kan ni fundera på i klassen genom diskussioner och slutligen kan man visa en bild som belyser saken för eleverna. Det är också bra att komma ihåg att olika reflexer inte utesluter varandra, utan de är kompletterande.

Ju fler reflexer du använder desto bättre syns du. Hellre för många än för få!

Testa reflexens effekt med ficklampstestet

En reflex kan mista sin effekt om den blir repig eller sliten. Med hjälp av en ficklampa kan ni enkelt testa i klassen om elevernas reflexer fortfarande fungerar. Titta på videon! (på finska)

Använd också alltid en riktig reflex

På forum för lärare delar man traditionellt mycket pysseltips. Eleverna har gjort reflexer till exempel av reflekterande tyg i skolan. Trafikskyddet får ofta frågor om hur effektiv en självgjord reflex är.

Egenhändigt gjorda reflexer och andra reflekterande produkter, såsom olika accessoarer av reflekterande garn, kan vara ett trevligt tillägg, men de ersätter inte en riktig reflex. Det är alltså bra att alltid även använda riktiga reflexer och se till att de syns på tillräckligt långt avstånd.

Om man testar en självgjord reflex med hjälp av ficklampstestet, är det bra att för jämförelsens skull placera en riktig reflex bredvid den självgjorda reflexen.  En bra reflex kastar tillbaka ljuset och lyser klart.

Använd belysning och reflexer även när du cyklar

I höstmörkret är det svårt att urskilja en cyklist utan ordentliga ljus och reflexer även i ett belyst område. En bra belysning visar vägen för cyklister och hjälper andra trafikanter att upptäcka dem. Istället för blinkande ljus lönar det sig att prioritera ett ljus som lyser utan avbrott.

Ta upp synlighet i mörker med hjälp av dessa tips: