• Varhais­kasvatus

Varhaiskasvattaja turvallisen pyöräilyn edistäjänä

Alle kouluikäisten pyöräilykasvatus on pääasiassa ajotaidon harjoittelua, turvallisten asenteiden tukemista ja perheiden kannustamista turvalliseen pyöräilyyn. Varhaiskasvattaja, tiedätkö miten tukea lapsen pyöräilytaitojen kehittymistä ja perheitä turvallisessa pyöräilyssä?

Ajotaidon harjoittelu

Turvallisessa pyöräilyssä liikenneympäristön havainnoinnin ja ennakoinnin lisäksi on tärkeää hallita oma pyörä. Pienten lasten kognitiiviset ja motoriset kyvyt ovat vasta kehittymässä. Aloitteleville pyöräilijöille voi olla haastavaa havainnoida ja ennakoida liikennettä samalla, kun pyörä olisi pidettävä hallinnassa. Lapsilla liikenteen havainnointi voi pyöräillessä usein unohtua. Kun pyörän hallinta on helpompaa, jää aikaa liikenteen havainnoimiseen enemmän.

Pyörän hallintaa kannattaa aluksi harjoitella turvallisessa paikassa esimerkiksi erilaisten taitoratojen avulla. Jo pienten lasten kanssa tasapainon ylläpitoa ja vauhdikkaampaa liikkumista voi harjoitella potkupyörillä, leikkimopoilla ja kolmipyörillä.

Voisiko ajotaitoradan rakentaa päiväkotinne pihalle tai löytyykö läheltä sopiva puisto? Radalle sopivia tehtäviä sovellettavaksi ovat esimerkiksi:

  • Tehokkaan jarruttamisen harjoittelu: kuinka nopeasti pyörän saa pysäytettyä?
  • Ohjaamisen harjoittelu pujottelutehtävissä, jotka voi rakentaa kartioiden, palikoiden tms. avulla.
  • Tasapainoilutehtävät, joissa tulee ajaa laudan yli, päältä tai lankkujen välistä.
  • Hitaan pyöräilyn harjoittelu.
  • Ajolinjojen ja tasapainon harjoittelu hiekkaan piirretyn ympyrän sisällä: kuinka pienen ympyrän sisällä pystyy pyörällä ajamaan?
  • Yhdellä kädellä ajamisen harjoittelu: esimerkiksi pallon tms. siirtäminen paikasta toiseen tai aikuisen puhaltamien saippuakuplien rikkominen kädellä pyörän selästä.

Myös erilaiset leikit pyörän selästä kasvattavat ajotaitoa. Vain mielikuvitus on rajana erilaisia hippoja ja pelejä ideoitaessa. Esimerkiksi Pyöräliiton esitteestä löydät vinkkejä pyöräilyleikkeihin.

Ajotaitoa harjoitellessa on hyvä muistaa, että kun lapsen kyky hallita pyörää kehittyy, voi vauhti joskus siirtyä liikaakin liikenteeseen. Lapsille on tyypillistä yliarvioida omia taitoja. Ajotaidon harjoittelun yhteydessä onkin hyvä muistuttaa tarkkaavaisuuden ja ennakoinnin merkityksestä liikenteessä.

Perheiden kannustaminen turvalliseen pyöräilyyn

Varhaiskasvattajilla on hyvä mahdollisuus kannustaa vanhempia liikkumaan pyörällä lapsen kanssa. Aktiivinen harjoittelu liikenteessä ja kohdattujen tilanteiden pohtiminen ovat mitä parhainta pyöräilykasvatusta. Voisivatko vanhemmat saattaa lapsen päiväkotiin niin, että lapsi pyöräilee ja aikuinen avustaa? Kun lapsen taidot karttuvat, onnistuu myös yhdessä pyöräily. Pyöräilyn aloittaminen lisää lapsen nopeutta, mikä vaatii vanhemmilta valppautta. 

Vanhempien esimerkki liikennekäyttäytymisessä ja turvavarusteiden käytössä on tärkeää pyöräilykasvatuksessa. Perheen pyörien kunnosta ja turvavarusteista huolehtiminen on aina vanhempien vastuulla. Voisitko esimerkiksi vanhempainillan yhteydessä tai erityisenä teemapäivänä tarkistaa yhdessä vanhempien kanssa lasten pyörien ja kypärien kuntoa? Katso tähän sopiva toimintavinkki Liikenneturvan verkkosivuilta.

Pyöräilykasvatus on tärkeää aloittaa jo varhaiskasvatuksessa. Kun perheitä kannustetaan turvalliseen pyöräilyyn, tuetaan ekologisesti kestävien kulkutapatottumusten muodostumista. Omin voimin liikkuminen lisää myös hyvinvointia ja terveyttä. Laadukas liikennekasvatus pienestä pitäen lisää lapsen valmiuksia liikkua tulevaisuudessa koulumatkoja turvallisesti jalan ja pyöräillen.

Mukavia pyöräilykasvatushetkiä varhaiskasvatukseen!

Lisämateriaalia

Vanhemmille on hyvä vinkata Liikenneturvan verkkosivuista: pyöräilyyn lapsen kanssa ja lapsen kuljettamisesta pyörällä.

Printattava ohje sovellettavaksi ajotaitoradan rakentamiseen.