• Andra stadiet
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)
  • Ungdoms­arbete

Tips till föräldrar med barn i körkortsåldern

Unga behöver stöd av sina föräldrar för att utvecklas till säkra förare. Trafikskyddet har sammanställt tips till föräldrar vars unga nyss har fått körkort eller överväger att skaffa ett. Det lönar sig att dela dessa tips till föräldrar med barn i åldern 14–18 år.

Trots den positiva utvecklingen under det senaste årtiondet är unga överrepresenterade i trafikolyckor, eftersom nästan var tredje person som skadats i vägtrafiken är 15–24 år. I Finland ligger trafiksäkerheten inom åldersgruppen under EU-genomsnittet.

Även om största delen av ungdomarna är ansvarsfulla i trafiken är det bra att utveckla alla ungas beredskap att fungera som trygga förare.

Den mest riskfyllda tiden för nya förare är det första året efter att de fått körkortet, och föräldrarna har ett stort ansvar när det gäller att stöda ungdomarna till att röra sig säkert i trafiken. Trafikskyddet har också utarbetat tips för föräldrarna både i den situation där den unga överväger att skaffa körkort – samt i den situation där den unga just har fått körkort.

Varje ung person är en individ

Varje ung person som just fått körkort är en individ, och det finns skillnader såväl i agerandet som förare som i utvecklingen i övrigt. För en del innebär körkortet att möjligheter till arbete öppnas, för en del spelar körkortet en stor roll när man rör sig med kompisar.

Alla anvisningar och begränsningar inom familjen är inte likadana för alla. Det är viktigt att föräldern förbinder sig att stöda den unga föraren så att den unga tryggt kan utvecklas till en säker förare.

Körkortet innebär mycket nytt för den unga, men även föräldrarna står då inför en ny situation. Även de behöver stöd, vilket Trafikskyddets tips erbjuder. Det är också bra att komma ihåg att förarens utveckling inte slutar med ett godkänt körprov, utan att resan fortsätter genom förarkarriären.

Därför är det bra om även föräldrarna ser på sitt eget agerande med kritiska ögon: Hurdant exempel visar jag mitt eget barn i trafiken?

Tips till föräldrar till ungdomar som planerar att ta körkort (på finska)

På den här sidan hittar du tips på hur man stöder den unga till exempel i följande frågor:

  • Vad är det bra att beakta när man överväger att avlägga körkort?
  • Hur lönar det sig att diskutera med den unga om hur man agerar som förare?

Tips till föräldrar till ungdomar som nyss tagit körkort (på finska)

På den här sidan hittar du tips för att stöda unga bland annat i dessa frågor:

  • Vad är det bra att vara medveten om när den som man är vårdnadshavare för får körkort?
  • Om vad och hur lönar det sig att diskutera med den unga när hen börjar röra sig i trafiken i en ny roll, dvs. som förare?