• Andra stadiet
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)
  • Ungdoms­arbete

Vad behöver man veta om de allt vanligare fyrhjulingarna med hytt?

Traktorfyrhjulingar, i synnerhet sådana som har hytt, har under de senaste åren blivit allt vanligare bland ungdomar. Både ungdomarna och deras vårdnadshavare bör känna till dessa fordons särdrag. Att följa reglerna är grunden för säkerheten, även när man rör sig med fyrhjuling med hytt. Denna text ger några tips till föräldrar.

Traktorfyrhjulingarnas popularitet bland unga har ökat under de senaste åren. I synnerhet traktorfyrhjulingar med hytt har blivit vanligare som fordon för unga. Flera faktorer förklarar fordonets ökade popularitet.

Med stöd av gällande lagstiftning får man köra en del traktorfyrhjulingar med traktorkörkort, och det enda som krävs för detta körkort är ett teoriprov. För vissa modeller krävs dock ett körkort i klassen AM121, som kräver ett körprov. Ungdomarna lockas också av traktorfyrhjulingarnas körhastighet, eftersom man med många modeller får köra i 60 km/h. Fyrhjulingar med hytt har dessutom plats för en passagerare.

Ett alternativ till mopedbilen?

En traktorfyrhjuling kan ofta vara ett alternativ till en mopedbil, exempelvis på grund av den högre maxhastigheten eller den bättre tillgängligheten. En mopedbil och exempelvis just en fyrhjuling med hytt kan inte direkt jämföras med varandra ur ett säkerhetsperspektiv.

En fyrhjuling med hytt kan ha ett starkare chassi än en mopedbil, men har oftast en öppnare karosskonstruktion. Saken påverkas också av den eventuella högre hastigheten och om fordonet har exempelvis ABS-bromsar. Ingendera är alltså ett bättre val ur säkerhetssynpunkt, utan andra faktorer väger tyngre.

Vårdnadshavaren behöver vara intresserad av hur den unga rör sig

Traktorfyrhjulingar är alltså de första fordonen som en 15-åring enligt lagen får köra i 60 km/h i vägtrafiken. Hastigheten är ganska hög i synnerhet med tanke på tätortsområden, då fordonet ofta körs av en ung person som ännu övar på att göra trygga val och ta andra i beaktande i trafiken.

När man rör sig med en fyrhjuling med hytt är det av största vikt för säkerheten att man använder lämplig skyddsutrustning, följer trafikreglerna och inte har extra personer med i hytten. Fyrhjulingar välter också ganska lätt, så det är mycket viktigt att köra lugnt och förutseende.

Det är bra om vårdnadshavarna är intresserade av hur ungdomarna rör sig. Det viktigaste är att man ger den unga möjlighet att diskutera och reflektera över olika problem. Utmaningarna för en ung förare är huvudsakligen desamma oberoende av fordon. Särskilt lämpliga situationshastigheter, användning av telefon i trafiken, grupptryck från kompisar och rusmedel är teman som man bör diskutera med alla unga förare.

Fem tips för säker körning med en traktorfyrhjuling med hytt:

  • Lär dig fyrhjulingens köregenskaper i en lugn miljö.
  • Använd alltid säkerhetsbältet.
  • Kör endast när du är nykter.
  • Ta hänsyn till andra trafikanter.
  • Lär dig trafikreglerna och följ dem.