• Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Hyödynnä ajokorttilakikeskustelua opetuksessa

Vuonna 2021 aloitettu ajokorttilain uudistus on herättänyt laajaa keskustelua, ei vähiten siksi, että ajokortti-ikärajaa on ehdotettu laskettavaksi 17 vuoteen. Uudistus ja sen ympärillä käyty keskustelu antaa lukuisia mahdollisuuksia käsitellä tapausta osana eri oppiaineiden opetusta toisella asteella ja miksei myös yläkoulussa.

Seuraavassa muutamia vinkkejä miten teemaa voi hyödyntää eri oppiaineissa. Lisäksi jutun lopusta löydät linkkejä materiaaleihin, joita voit hyödyntää osana opetustasi.

Argumentointiharjoitus äidinkieleen

Osana äidinkielen opetusta opiskelijat voivat harjoitella vuorovaikutustaitoja ja argumentointia esimerkiksi harjoituksella, jossa osa opiskelijoista puolustaa ajokortti-ikärajan laskemista ja osa vastustaa sitä. Hyviä argumentteja voi etsiä eri toimijoiden lausunnoista tai median aiheesta tekemistä jutuista.

Opiskelijat voivat myös kirjoittaa mielipidekirjoituksia joko ajokorttilakiuudistuksen puolesta tai sitä vastaan. Voitte myös analysoida aiheesta julkaistuja tekstejä, esimerkiksi lausuntoja, mielipidekirjoituksia ja uutisia.

Esimerkki yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

Ajokorttilain uudistus on hyvä ja nuorten arkeen liittyvä esimerkki yhteiskunnan toiminnasta, erityisesti lainsäädäntötyöstä. Esimerkin kautta opiskelijat voivat eritellä lainsäädäntötyön vaiheita, analysoida sekä eri toimijoiden lausuntoja että niitä syitä miksi tietyt toimijat ajavat tiettyjä asioita.

Opiskelijat voivat myös pohtia millaisia vaikuttamismahdollisuuksia heillä on tässä asiassa ja mitkä näistä vaikuttamisen keinoista ovat tehokkaimpia ja miksi.

Osaksi vieraiden kielten opetusta

Tätä teemaa voi käsitellä myös osana vieraiden kielten opetusta. Suomeksi ja ruotsiksi aiheesta kirjoitetut jutut sopivat esimerkiksi luetun ymmärtämisen harjoitteluun. Osana englannin opetusta nuorten liikenneturvallisuutta voi käsitellä laajemmin European Transport Safety Councilin nuorisoraportin avulla. Raportista voi poimia esimerkiksi eri teemoja keskustelujen tai väittelyiden aiheeksi. Hyviä teemoja voivat olla esimerkiksi päihteet, nuorten liikennekuolleisuus ja siihen liittyvät syyt, ajokorttiopetus ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy.

Matematiikkaa ja psykologiaa unohtamatta

Myös matematiikan opetukseen voi hakea inspiraatiota ajokorttilain uudistuksesta ja nuorten liikenneonnettomuuksiin liittyvistä materiaaleista. Onnettomuustutkintainstituutin ja European Transport Safety Councilin nuorisoraporteissa on lukuisia tilastoja, joiden avulla nuoret voivat harjoitella tilastojen lukemista. Nämä materiaalit antavat hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi prosenttilaskun käsittelyyn. Liikenneonnettomuusdataa voi käyttää myös todennäköisyyslaskujen opetuksessa. 

Psykologian opetuksessa voidaan käsitellä ajokortti-iän laskemista esimerkiksi ihmisen kehitysvaiheita ja aivojen kehitystä käsiteltäessä. Tällöin voidaan pohtia mikä puoltaa ajokortin saamista jo 17-vuotiaana ja mitä vasta-argumentteja tähän löytyy aivojen kehityksen näkökulmasta.

Nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä voidaan käsitellä esimerkiksi tilastojen kautta. Onko esimerkiksi kavereiden korostuneella merkityksellä nuoruudessa vaikutusta riskinottoon? Entä miksi kuolemaan johtaneissa nuorten onnettomuuksissa on usein turvavyöt kiinnittämättä ja kuski on päihteiden vaikutuksen alaisena?

Tässä on vain muutamia esimerkkejä, miten ajokorttilainsäädännön uudistusta ja nuorten liikenneturvallisuutta voi käsitellä osana toisen asteen opetusta. Voit keksiä itse lisää erilaisia tapoja käsitellä aihetta osana oppiaineesi opetusta.

Linkkejä materiaaleihin, joita voit hyödyntää osana opetusta:

Mielipidekirjoituksia ajokorttilain uudistukseen liittyen:

Lausunnot:

Mediassa olleita juttuja aiheesta:

Liikenneturvan lausunnot ajokorttilain uudistuksesta:

Muita lähteitä:

Ruotsinkielisiä lähteitä:

Englanninkielisiä lähteitä (eivät kerro suoraan Suomen ajokorttikeskustelusta, mutta ovat hyvää taustamateriaalia aiheen käsittelyyn):