Trygga din arbetsresa: var beredd på halt väglag

  Personer i arbetsför ålder råkar ut för många halkolyckor. Ställen med risk för halkning är till exempel den egna gården eller parkeringsplatsen på arbetsplatsen. Genom det egna agerande kan man minska risken för halkning avsevärt.

  Att promenera eller cykla till arbetsplatsen upprätthåller ens kondition och ger en energi för dagen. Hälsofördelarna kan dock nollställas om en olycka inträffar. Halkningar är vanliga på vintern när det är halt väglag. Vet du att nästan var tredje finländare under de två senaste åren har fallit efter att ha halkat? Av dem som halkade var det nästan en tredjedel som skadade sig och var åttonde måste stanna hemma från jobb eller skola. Halkolyckorna beror ofta på omständigheterna, men den egna beredskapen är också ofta bristfällig.

  Blicken på väglaget

  Farliga omständigheter för bilar och fotgängare uppstår i olika väder. Ett särskilt farligt väder för fotgängare är när det finns vatten eller snö på isen.

  Det kan också bli mycket halt när det regnar mycket och temperaturen är mellan noll och ett par minusgrader i områden där många människor rör sig. Då är farlederna också ofta ojämna, vilket ökar risken för halkning. Under långa köldperioder kan den hårdpackade snön leda till att det blir halt, särskilt i områden med mycket trafik. Även skyddsvägar och korsningar kan vara överraskande hala.

  Man kan knappast påverka omständigheterna, men däremot sin egen utrustning och sitt agerande. Det lönar sig att ha framförhållning även som fotgängare. Genom att kontrollera väglaget och följa vädret kan man i god tid identifiera dagar då det är halt, varvid man kan välja skor enligt väglaget eller ta fram halkskydden. Halkskydd eller ordentliga dubb- eller friktionsskor hindrar att man halkar även under korta sträckor. Se tips om olika modeller till exempel på Trafikskyddets blogg (på finska).

  Och om man är osäker på väglaget lönar det sig att kontrollera vädret för fotgängare i Meteorologiska institutets tjänst.

  Koncentrera dig på att gå, ha inte bråttom

  I synnerhet när man går på halt väglag är det viktigt att fokusera på själva gången och överväga sina steg. Man kan tackla brådskan genom att reservera mer tid för resorna. Det lönar sig endast att med eftertanke använda telefonen under gången. När uppmärksamheten är fäst på skärmen är den inte fäst på den hala farleden. Då man halkar eller snubblar kan skillnaden mellan att man klarar sig undan med blotta förskräckelsen eller med blåmärken vara minimal.

  Sju tips för att undvika halkolyckor

  1. Välj skor efter föret.
  2. Använd halkskydd.
  3. Reservera tid för resor.
  4. Kontrollera fotgängarvädret.
  5. Ge respons till underhållet.
  6. Ta hand om konditionen och var alert.
  7. Koncentrera dig på hur du går.

  Läs mer om att förbygga halkolyckor på webbplatsen Håll dig på benen (på finska).