• Nuorisotyö
  • Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Vinkit ajokortti-ikäisten vanhemmille

Nuoret tarvitsevat tukea vanhemmiltaan kehittyäkseen turvallisiksi kuljettajiksi. Liikenneturva on koostanut vinkit vanhemmille, joiden nuorella on tuore ajokortti tai nuori vasta harkitsee ajokortin hankkimista. Nämä vinkit kannattaa laittaa jakoon 14-18-vuotiaiden vanhemmille.

Nuoret ovat viime vuosikymmenen myönteisestä kehityksestä huolimatta yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa, sillä lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15-24-vuotias. Ikäryhmän liikenneturvallisuus on Suomessa alle EU:n keskitason.

Vaikka suurin osa nuorista toimiikin liikenteessä vastuullisesti, on kaikkien nuorten valmiuksia toimia turvallisena kuljettajana hyvä kehittää.

Riskialttein aika uudelle kuljettajalle on ensimmäinen vuosi kortin saamisen jälkeen, ja vanhempien vastuu nuorten turvallisen liikkumisen tukemisessa on suuri. Liikenneturva onkin laatinut vinkit vanhemmille sekä tilanteeseen, jossa ajokortin hankkimista vasta harkitaan – että tilanteeseen, jossa nuori on juuri saanut ajokortin.

Jokainen nuori on yksilö

Jokainen juuri ajokortin saanut nuori on yksilö, ja eroja on niin kuljettajana toimimisessa kuin kehityksessä muutoinkin. Osalle ajokortti tarkoittaa työmahdollisuuksien aukeamista, osalla ajokortti on suuressa roolissa kavereiden kanssa liikkuessa.

Kaikki perheen sisäiset ohjeistukset ja rajoitukset eivät sovellu samanlaisina kaikille. Vanhemman sitoutuminen nuoren kuljettajan tukemiseen on tärkeää, jotta nuori voi turvallisesti kehittyä turvalliseksi kuljettajaksi.

Ajokortti tarkoittaa nuorelle uusia asioita, mutta vanhemmatkin ovat silloin uudenlaisen tilanteen edessä. Hekin tarvitsevat tukea, jota Liikenneturvan vinkit tarjoavat. On myös hyvä muistaa, että kuljettajan kehitys ei lopu hyväksyttyyn ajokokeeseen, vaan matka jatkuu läpi kuljettajauran.

Siksi vanhempienkin on hyvä tarkastella omaa toimintaansa kriittisin silmin: millaista esimerkkiä näytän omalle lapselleni liikenteessä?

Vinkkejä ajokorttia suunnittelevan vanhemmille

Tältä sivulta löydät vinkkejä nuoren tukemiseen esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

  • Mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon, kun harkitaan ajokortin suorittamista?
  • Miten nuoren kanssa kannattaa keskustella kuljettajana toimimisesta?

Vinkkejä ajokortin juuri suorittaneen vanhemmille

Tältä sivulta löydät vinkkejä nuoren tukemiseen muun muassa näissä asioissa:

  • Mistä kaikesta on hyvä olla tietoinen, kun huollettava saa ajokortin?
  • Mistä ja miten kannattaa keskustella nuoren kanssa, kun hän siirtyy liikkumaan liikenteessä uudessa roolissa eli kuljettajana?