• Nuorisotyö
  • Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Mitä yleistyneistä koppimönkijöistä on hyvä tietää?

Traktorimönkijät ja etenkin hytilliset ”koppimönkijät” ovat viime vuosina yleistyneet nuorten kulkuneuvoina. Niin nuorten kuin heidän huoltajiensa on hyvä olla selvillä ajoneuvon erityispiirteistä. Sääntöjen noudattaminen on turvallisuuden perustana myös koppimönkijällä liikuttaessa. Tässä tekstissä vinkit jaettavaksi nuorten vanhemmille.

Traktorimönkijöiden suosio nuorten kulkupelinä on noussut viimeisten vuosien aikana. Erityisesti hytilliset traktorimönkijät eli niin kutsutut koppimönkijät ovat yleistyneet nuorten kulkuneuvoina. Ajoneuvon kasvanutta suosiota selittävät useat tekijät.

Osaa traktorimönkijöistä saa nykyisen lainsäädännön nojalla ajaa traktorikortilla, johon riittää pelkkä teoriakoe. Joihinkin malleihin vaaditaan kuitenkin myös ajokoetta edellyttävä AM121-luokan ajokortti. Nuoria viehättää traktorimönkijöissä myös ajonopeus, sillä isolla osalla malleista saa ajaa kuuttakymppiä. Koppimönkkäreissä saa vielä kätevästi kaverin mukaan kyytiin.

Mopoauton vaihtoehto?

Traktorimönkijä voi usein tulla vaihtoehdoksi mopoautolle esimerkiksi suuremman maksiminopeuden tai paremman saatavuuden takia. Mopoautoa ja esimerkiksi juuri koppimönkijää ei voi suoraan verrata turvallisuusnäkökulmasta toisiinsa.

Koppimönkkäri voi olla rungoltaan vahvempi kuin mopoauto, mutta korirakenteeltaan se on useimmiten avonaisempi. Lisäksi mahdollinen korkeampi nopeus sekä se, onko ajoneuvossa esimerkiksi ABS-jarruja, vaikuttaa asiaan. Turvallisuusnäkökulmasta ei siis kannata valita jompaakumpaa, vaan muut syyt painottuvat.

Huoltajan oltava kiinnostunut nuoren liikkumisesta

Traktorimönkijät ovat siis ensimmäisiä ajoneuvoja, joilla 15-vuotias saa laillisesti ajaa tieliikenteessä 60 km/h. Nopeus onkin varsin korkea etenkin taajama-alueita ajatellen, kun ajoneuvon ohjaimissa on usein nuori, joka vasta harjoittelee turvallisten valintojen tekemistä ja muiden huomioon ottamista liikenteessä.

Koppimönkijälläkin liikuttaessa turvallisuuden kannalta tärkeintä on, että käytetään asianmukaisia turvavarusteita, kuljetaan liikennesääntöjen mukaan eikä matkustamossa ole ylimääräisiä ihmisiä. Mönkijät ovat myös herkkiä kaatumaan, joten rauhallinen ja ennakoiva ajotapa on erittäin tärkeää.

Huoltajan on hyvä olla kiinnostunut nuoren liikkumisesta. Tärkeintä on, että tarjoaa nuorelle mahdollisuuksia keskustella ja pohtia eteen tulevia pulmatilanteita. Nuoren kuskin haasteet ovat pääpiirteittäin samoja ajoneuvosta riippumatta. Varsinkin sopivat tilannenopeudet, puhelimen käyttäminen liikenteessä, kavereiden yllytys ja päihteet ovat teemoja, joista on hyvä keskustella jokaisen nuoren kuljettajan kanssa.

Viisi vinkkiä turvalliseen ajoon hytillisellä traktorimönkijällä eli koppimönkijällä:

  • Opettele mönkijän ajo-ominaisuudet rauhallisissa olosuhteissa.
  • Käytä aina istuinpaikalle asennettua turvavyötä.
  • Lähde vain raittiina liikenteeseen.
  • Huomioi muut liikkujat.
  • Tunne liikennesäännöt ja noudata niitä.