• Andra stadiet
  • Förskole­undervisning
  • Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)
  • Småbarns­pedagogik

Trafiksäkerhetsveckans tema är Se och syns – färdiga undervisningsmaterial för alla skolstadier

Den nationella trafiksäkerhetsveckan ordnas igen i daghem, skolor och läroanstalter 13–17.9.2021. Syftet med temaveckan är att uppmuntra lärare, elever, studerande och föräldrar att diskutera trafiksäkerhetsfrågor.

Temat för den traditionella trafiksäkerhetsveckan, som ordnas i september vecka 37, är ”Se och syns”. Med hjälp av detta tema vill man lyfta fram säkerhet i trafiken ur många olika perspektiv:

Syns i mörkret: När kvällarna och morgnarna blir mörkare är det viktigt att se till att man syns. Under trafiksäkerhetsveckan diskuteras hur man rör sig i skymning och mörker, användning av reflexer samt betydelsen av cykellyktor.

Se din omgivning – var uppmärksam: Uppmärksamhet är en av de viktigaste färdigheterna för att kunna röra sig tryggt. Användning av mobiltelefon i trafiken påverkar observationsförmågan och förmågan att röra sig tryggt. Under trafiksäkerhetsveckan diskuteras användning av telefon i trafiken och hur ouppmärksamhet påverkar säkerheten.

Se skoleleven i trafiken: Under trafiksäkerhetsveckan påminns också alla vuxna om att ta särskild hänsyn till skolelever i trafiken. Man uppmärksammar också säkerheten i trafiken utanför skolan när elever lämnas och hämtas samt diskuterar hur man kan stödja en trygg skolväg.

Trafikrelaterade frågor kommer ständigt upp i skolans vardag. Det är också viktigt att året runt behandla aktuella trafikfrågor eller sådana som gäller årstiden. Trafiksäkerhetsveckans material, verksamhetsidéer och undervisningsmaterial kan användas även utanför temaveckan, till exempel i små delar under hela läsåret.

Barn och unga som aktiva aktörer

Barns och ungas delaktighet är viktig vid förverkligandet av trafikfostran, eftersom trafikfostran är allra effektivast då man beaktar barns och ungas närmiljö och egna erfarenheter. När man planerar trafiksäkerhetsveckan är det bra att redan från början fundera på hur eleverna kan inkluderas i planeringen och genomförandet.

”Säkerhet i trafiken och en säker skolväg är också teman där samarbetet mellan skolan och hemmet lyfts fram. Trafiksäkerhetsveckan är ett naturligt tillfälle att påminna förändrarna om att diskutera hur man rör sig säkert och exempelvis telefonanvändning i trafiken med barnen hemma. Även om det är vuxna som ansvarar för barnens säkerhet i trafiken kan barnet också självt delta i trafikfostran som en aktiv aktör”, påminner Tomi Niemi, planerare hos Trafikskyddet.

Trafikfostran under hela läsåret

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med elever och studerande planerat verksamhetstips och -idéer kring temat Se och syns, som kan användas under skolornas temavecka och även efteråt under hela läsåret. I verksamhetstipsen har man strävat efter att beakta de begränsningar som coronapandemin medför i skolorna.

”Det är bra att diskutera säkerhet i trafiken på många olika sätt, så att trafikfostran inspirerar olika slags elever att reflektera över sitt eget beteende i trafiken. Det är också viktigt att komma ihåg att trafikfostran inte bara är det som vi vuxna definierar det som. Vi måste alltså lyssna på vad barnen och ungdomarna själva tänker om trafiken och hur de rör sig i den”, säger Niemi.

Trafiksäkerhetsveckan utgör ett startskott för en systematisk trafikfostran för hela läsåret i enheter för småbarnsfostran, förskolan, skolor och på läroanstalter.

Läs mer om trafiksäkerhetsveckans material och mål på adressen trafikskyddet.fi/trafiksakerhetsveckan.