• Perusopetus (luokat 3-6)
  • Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste
  • Varhais­kasvatus

Liikenneturvallisuusviikon teemana Näe ja näy – valmiita opetusmateriaaleja kaikille kouluasteille

Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa jälleen 13.-17.9.2021. Teemaviikon avulla innostetaan opettajia sekä oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn.

Syyskuussa viikolla 37 vietettävän perinteisen liikenneturvallisuusviikon teemana on ”Näe ja näy”. Teeman avulla halutaan nostaa esiin turvallista liikkumista monesta eri näkökulmasta:

Näy pimeässä: Iltojen ja aamujen pimetessä on tärkeä huolehtia siitä, että tulee nähdyksi. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään hämärällä ja pimeällä liikkumista, heijastimen käyttöä sekä pyörän valojen merkitystä.

Näe ympäristösi – ole tarkkaavainen: Tarkkaavaisuus on yksi turvallisen liikkujan tärkeimmistä taidoista. Puhelimen käyttö liikenteessä vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja ja liikkua turvallisesti. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään puhelimen käyttämistä liikenteessä sekä tarkkaamattomuuden vaikutuksia turvallisuuteen.

Näe koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti koululaiset liikenteessä. Huomiota kiinnitetään myös saattoliikenteen turvallisuuteen ja siihen, miten aktiivisia koulumatkoja voisi tukea.

Liikenteeseen liittyvät kysymykset tulevat koulun arjessa esiin jatkuvasti. Ajankohtaisia tai vuodenaikaan liittyviä liikenneasioita onkin tärkeä käsitellä ympäri vuoden. Liikenneturvallisuusviikon materiaaleja ja toimintaideoita ja opetusmateriaaleja voikin hyödyntää myös teemaviikon ulkopuolella, vaikkapa pieninä osina pitkin lukuvuotta.

Lapset ja nuoret aktiivisina toimijoina

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, sillä liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset. Liikenneturvallisuusviikon suunnittelussa on heti alkuvaiheesta alkaen hyvä miettiä, miten oppilaat otetaan mukaan viikon ideointiin ja toteutukseen.

”Turvallinen liikkuminen ja koulumatkat ovat myös teemoja, joissa yhteistyö myös koulun ja kodin välillä korostuu. Liikenneturvallisuusviikko on luonteva kohta muistutella vanhempia keskustelemaan kotona turvallisesta liikkumisesta ja esimerkiksi puhelimen käyttämisestä liikenteessä. Vaikka lasten turvallinen liikkuminen on aikuisten vastuulla, voi lapsi itsekin osallistua liikennekasvatukseen aktiivisena toimijana”, muistuttaa Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

Liikennekasvatusta koko lukuvuoden

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa suunnitellut Näe ja näy -teemaan liittyviä toimintavinkkejä ja -ideoita käytettäväksi koulun teemaviikolla ja sen jälkeen pitkin lukuvuotta. Toimintavinkeissä on pyritty huomioimaan myös koronapandemian tuomat rajoitukset kouluissa.

”Turvallista liikkumista on hyvä käsitellä monella tavalla, jotta liikennekasvatus innostaa erilaisia oppijoita pohtimaan omaa käyttäytymistään liikenteessä. On myös tärkeä muistaa, että liikennekasvatus ei ole pelkästään sitä, miten me aikuiset sen määrittelemme. Pitää siis kuunnella lapsia ja nuoria, mitä he itse ajattelevat liikenteestä ja miten he siinä liikkuvat”, Niemi sanoo.

Liikenneturvallisuusviikko on lähtölaukaus koko lukuvuoden kestävälle systemaattiselle liikennekasvatukselle varhaiskasvatuksen yksiköissä, esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Tutustu Liikenneturvallisuusviikon materiaaleihin ja tavoitteisiin osoitteessa www.liikenneturvallisuusviikko.fi