Vintern utmanar bilisten – med dessa tips tryggar du din arbetsresa

  Vintern medför egna utmaningar för bilismen, men dessa kan tacklas genom framsyn och förberedelse. Det lönar sig att beakta den stora mängden snö som även södra Finland har fått ta del av redan när man planerar resan. Läs följande tips om säker bilism på vintern och trygga din arbetsresa!

  Säg nej till körning av snötäckt bil

  När det råder vinterväglag ska snön noggrant borstas av och isen skrapas från bilen innan man ger sig ut i trafiken. En bristfälligt borstad bil är en säkerhetsrisk, både för en själv och för andra. Man ska inte köra med en snöig bil – kom ihåg att det inte räcker med en liten öppning i vindrutan.

  Det lönar sig att förutse bilresor, såsom resor till och från arbetet, och vid behov värma upp bilen på förhand, särskilt om bilen inte står under biltak eller i garage. Detta gör det lättare att borsta bort snön och skrapa bort isen och förebygger immiga bilrutor redan under början av resan.

  Reservera alltså några minuter extra tid för avfärden. Att ge sig ut i trafiken med en bil som är ordentligt och i tid borstad minskar stressen och gör det också lättare att hålla rätt körhastighet och ett ordentligt säkerhetsavstånd.

  Fem tips för tryggande av sikte vid vinterväglag:

  • Värm upp bilen på förhand vid behov. Detta hindrar rutorna från att isa och immas och gör det också lättare att borsta bort snön.
  • Borsta snön och skrapa isen noggrant från bilen innan du åker iväg. Fäst även uppmärksamhet vid strålkastarnas renhet.
  • Förebygg fukt i bilen genom att avlägsna snö från kläder och skor innan du sätter dig i bilen.
  • Sätt på fläkten så att den blåser varm luft på vindrutan. Detta säkerställer att det inte immar på rutan medan du kör. Information om de optimala justeringarna hittar du i den modellspecifika manualen.
  • Tänd bilens ordinarie strålkastare om de inte tänds automatiskt.

  Låt inte vintern överraska ute i trafiken

  Svåra körförhållanden till följd av snöyra eller halka är krävande för föraren. En förutseende förare lämnar spelrum efter väglag och identifierar eventuella risker i tid. Det viktigaste är att hastigheten justeras enligt situation, dvs. att den är tillräckligt låg, och att man sköter om att säkerhetsavståndet till andra som rör sig i trafiken är tillräcklig. Vid halka är bilens stoppsträcka längre.

  Det lönar sig att förbereda sig för resan till arbetet redan kvällen innan genom att kontrollera väderleken. Om det kan bli dåligt före kan man reservera mer tid för resan eller vid behov planera en alternativ rutt. I mån av möjlighet kan det också vara förnuftigt att utnyttja kollektivtrafiken.

  Läs mer om svåra körförhållanden.

  Kör om noggrant, lugnt och med eftertanke

  Det lönar sig alltid att noggrant tänka efter om omkörning är nödvändigt, men vid vinterväglag är det särskilt viktigt. På vintern är lugn bilistens viktigaste kvalitet. Det är bra att utifrån till exempel den återstående resan uppskatta om en omkörning leder till någon egentlig nytta.

  Om man med bil kör till exempel 70 km/h på landsväg på vintern i stället för det typiska 80 km/h tar resan endast dryga 6 sekunder längre per kilometer. Om den egna tidtabellens realisering är beroende av dessa sekunder är det skäl att fästa större uppmärksamhet vid planeringen av resan.

  Kom alltid ihåg när du kör om:

  • Har omkörning blivit en vana för dig? Innan du börjar köra om ska du alltid fundera på om det är nödvändigt.
  • Följ med resten av trafiken innan du börjar köra om och se till att sikten är tillräcklig.
  • Använd blinker för att visa att du tänker köra om. Använd blinker även när du återvänder till din egen fil.
  • Börja omkörningen på ett tillräckligt långt avstånd från den du tänker köra om. Säkerhetsavståndet gäller även den som kör om.
  • Förflytta dig lugnt till den intilliggande filen. Gör en mjuk sväng även när du återvänder till din egen fil.
  • Kontrollera säkerhetsavståndet till det fordon du kör om. Återvänd till din egen fil först när du kan se hela det omkörda fordonet i backspegeln.

  Trafik från bakom en snödriva kan överraska

  Snödrev, snövallar och årstidens typiska mörker försämrar synligheten från bilen. Även om vägen är plogad kan snöhögarna som plogningen orsakat skapa skymd sikt. Till exempel ett litet barn kan lätt vara så gott som osynligt bakom snöhögarna och -vallarna.

  Snödrivorna och -vallarna kan också göra det svårare att korsa vägen vilket betyder att förarna ska vara särskilt uppmärksamma vid skyddsvägar. På grund av snövallarna finns det också mindre plats på gatorna och vägrenarna, och detta framhäver behovet av tillräckligt låga situationshastigheter särskilt i närheten av skolor.

  Läs även tips för fotgängare: Håll dig på benen, lärare!