Håll dig på benen, lärare!

  Vinterhalkan kan överraska. Halkningar är ju den vanligaste olyckan för fotgängare i vintertrafiken. Att välja skor efter väglaget, att koncentrera sig på gåendet och att undvika brådska är de viktigaste sätt att hålla sig på benen.

  Personer i arbetsför ålder råkar ut för många halkolyckor och ingen planerar antagligen att ramla. Det lönar sig alltså att förbereda sig på hala väglag – det är inte en åldersfråga, utan en omständighetsfråga. De skador som uppstår till följd av fallolyckor är ofta mer allvarliga för äldre än för yngre.

  Halkolyckor kan ändå få tråkiga och långvariga konsekvenser oavsett ålder. Till exempel återhämtning från ett handledsbrott tar lång tid. En färsk doktorsavhandling vid Uleåborgs universitet visade att risken för handledsbrott var 2,5-faldig vid vinterhalka jämfört med risken för handledsbrott vid andra väglag.

  Utöver att undvika brådska och koncentrera sig på gåendet är halkskydd eller skor med kraftiga sulor ett lätt sätt att undvika halkningar. Det lönar sig även att följa med fotgängarvädret. Dubbade skor är mycket användbara vid den värsta blixthalkan på vintern.

  Det är också bra att komma ihåg att var och en av oss går till fots åtminstone en del av sin arbetsresa även om man skulle resa med bil – riskområden är oftast just den egna tomten samt vägen från parkeringsplatsen på arbetet till dörren.

  Sju viktiga steg för att hålla sig på benen:

  1. Välj skor efter väglaget.
  2. Använd dubbade eller friktionsskor eller halkskydd vid behov.
  3. Reservera tid för färden och undvik brådska.
  4. Koncentrera dig på hur du går och pilla med mobilen först när du är framme.
  5. Kontrollera fotgängarvädret före du sätter i gång.
  6. Ge respons på underhållet av gårdar och gångbanor.
  7. Ta hand om din kondition och vakenhetsgrad.

  Håll dig på benen-samkampanj där också Trafikskyddet är med har samlat en omfattande tabell om olika halkskydds- och skoalternativ för vinterhalkan. Med hjälp av tabellen kan du behändigt ta reda på vilken produkt som skulle passa bäst för dig för att förebygga halkningsolyckor. Alla gångare kan hitta ett lämpligt alternativ från dagens stora produkturval.

  Se tabellen och läs mer om valet av en lämplig produkt här (på finska).

  Kuvassa nainen kävelee koiransa kanssa jäisellä tiellä.