• Andra stadiet
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)
  • Ungdoms­arbete

Traktorfyrhjulingarnas popularitet bland unga ökar

Traktorfyrhjulingarnas popularitet som de ungas fordon har ökat markant under de senaste åren. Det är bra för fostraren att vara intresserad av färdmedel som de unga föredrar så att de unga får tillräckligt med stöd för tryggt trafikbeteende. I skolor och läroanstalter är det viktigt att komma överens om gemensamma spelregler för elever som kommer till skolan med eget fordon.

Traktorfyrhjulingar är en allt vanligare syn på skolornas parkeringsplatser och utanför lokaler där ungdomar tillbringar sin fritid. Flera faktorer förklarar fordonets ökade popularitet. Med stöd av gällande lagstiftning får man köra en del traktorfyrhjulingar med traktorkörkort, och det enda som krävs för detta körkort är ett teoriprov. För vissa traktorfyrhjulingsmodeller krävs förutom teoriprov även ett körkort i klass AM121 som i sin tur kräver ett körprov.

De unga är också fascinerade av traktorfyrhjulingarnas körhastighet eftersom man med en stor del av modellerna i dag får köra 60 km/h. Traktorfyrhjulingar är sålunda de första fordonen som en 15-åring får lagligt köra 60 km/h med i vägtrafiken. Naturligtvis köper man också traktorfyrhjulingar för nyttobruk, och i familjer kan köpbeslutet påverkas av att fyrhjulingen kan användas både av den unga och som hjälp i snöarbeten eller exempelvis skogsarbeten.

De traktorfyrhjulingar med hytt som har ökat i popularitet särskilt på senaste tiden är också synnerligen behagliga fordon på vintern. Både föraren och passageraren på en fyrhjuling ska använda ändamålsenliga skyddshjälmar. Man behöver dock inte använda skyddshjälm i vissa arbetsrelaterade situationer eller om fyrhjulingen har en kaross eller en störtbåge.

Att följa reglerna är en säkerhetsgrund även när man rör sig med fyrhjuling med hytt

”Det lönar sig för föraren att fästa uppmärksamhet vid ett lugnt och förutseende körsätt.”

kontaktchef Petri Niska, Trafikskyddet

De unga löper större risk att omkomma eller skadas allvarligt i trafiken än de övriga åldersgrupperna. De ungas trafiksäkerhet har väckt diskussion särskilt på senaste tiden när man i medierna har rapporterat om flera olyckar som har drabbat unga förare. Många har mycket lite erfarenhet av fyrhjulingar med hytt i stadstrafiken.

”Om man jämför en traktorfyrhjuling med hytt med en mopedbil är fyrhjulingens kaross till sin struktur säkrare för personer inne i fordonet än i en mopedbil eftersom även fyrhjulingens stomme är starkare. Å andra sidan är en traktorfyrhjuling farligare vid en kollision för andra som rör sig i trafiken eftersom dess kollisionshastighet kan vara högre än en mopedbils kollisionshastighet”, beskriver kontaktchef Petri Niska från Trafikskyddets distriktsbyrå i Rovaniemi.

Den unga förarens risker i trafiken ökas allmänt både av förarens oerfarenhet och dennes hjärna som ännu utvecklas. Den orbitala cortexen är den sista delen av hjärnan som mognar, och när den utvecklas får vi en bättre förståelse av kausalitet.  En oerfaren förare kan heller inte alltid fästa uppmärksamhet vid sådana saker som kan orsaka tillbud. Vad gäller traktorfyrhjulingarnas säkerhet är förarens egna agerande i nyckelposition.

”På grund av sin smala hjulbas och höga tyngdpunkt kan fyrhjulingar relativt lätt falla omkull vilket betyder att det lönar sig för föraren att fästa uppmärksamhet vid ett lugnt och förutseende körsätt. För säkerheten är det av största vikt att man använder lämplig säkerhetsutrustning, följer trafikreglerna och har inga extra personer med i hytten”, sammanfattar Niska.

I läroanstalter är det också viktigt att komma överens om gemensamma spelregler för elever som kommer till skolan med eget fordon. Till exempel parkeringsplatser ska funderas ut noggrant så att parkerade mopeder, mopedbilar och fyrhjulingar med hytt inte blockerar gångvägarna eller orsakar tillbud på skolornas gårdsplaner. Det är en bra idé att komma överens om tillåtna parkeringsplatser tillsammans med eleverna. Det är också bra att påminna eleverna om att man ska vara särskilt försiktig på skolområdet, både när man kommer till skolan och när man far i väg. Ofta finns det samtidigt även små elever i trafiken, och deras beteende i trafiken kan vara oförutsägbart.

Vad ska fostraren veta om de ungas fordon?

”Det viktigaste är att man är intresserad av hur de unga rör sig och erbjuder dem möjligheter att diskutera och fundera på eventuella problemsituationer.”

kontaktchef Petri Niska, Trafikskyddet

I fråga om färdsätt som de unga gynnar handlar det om ett omfattande spektrum av fordon med olika krav på körkort och med olika egenskaper. Om ämnesområdet är obekant kan det vara svårt för fostraren att hänga med i de olika färdmedlens egenskaper och krav. Petri Niska från Trafikskyddet ger fostraren lugnande tips.

”Personer som arbetar med ungdomar behöver inte vara experter på fordonens detaljer för att kunna stödja de unga vad gäller tryggt trafikbeteende. Det viktigaste är att man är intresserad av hur de unga rör sig och erbjuder dem möjligheter att diskutera och fundera på eventuella problemsituationer. Oberoende av fordon är utmaningarna som unga förare ställs inför likadana. Särskilt rätt situationshastighet, uppmärksamhet, användning av telefonen i trafiken, grupptryck och kompisarnas tubbande är teman som är bra att diskutera med alla unga”, konstaterar Niska.

Niska har ett bra praktiskt tips för fostrare hur man kan starta en diskussion med den unga:

”Ett bra sätt att inleda en diskussion är att be den unga berätta om sitt fordon och sina erfarenheter i trafiken. Då kan man också nämna att fordonet i fråga inte är så bekant för en själv. De unga är ofta ivriga att berätta om sina egna fordon och samtidigt är det enkelt att även styra diskussionen mot säkra val”, tipsar Niska. 

Läs mer om fyrhjulingar och de regler och bestämmelser som gäller dem

Läs mer om de unga i trafiken