• Nuorisotyö
  • Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Traktorimönkijöiden suosio nuorten kulkuneuvona on kasvussa

Traktorimönkijöiden suosio nuorten kulkupelinä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Kasvattajan on hyvä olla kiinnostunut nuorten suosimista kulkumuodoista, jotta nuori saa riittävästi tukea turvalliseen liikkumiseen. Kouluissa ja oppilaitoksissa on tärkeä sopia yhteiset pelisäännöt omilla kulkuneuvoilla kouluun saapuville oppilaille.

Traktorimönkijä on yhä tyypillisempi näky koulujen parkkipaikoilla ja nuorten vapaa-ajanviettopaikkojen edustalla. Ajoneuvon kasvanutta suosiota selittävät useat tekijät. Osaa traktorimönkijöistä saa nykyisen lainsäädännön nojalla ajaa traktorikortilla, johon riittää pelkkä teoriakoe. Joihinkin traktorimönkijämalleista vaaditaan teoriakokeen lisäksi ajokoetta edellyttävä AM121-luokan ajokortti.

Nuoria viehättää traktorimönkijöissä myös ajonopeus, sillä isolla osalla malleista saa nykyään ajaa 60:tä kilometriä tunnissa. Traktorimönkijät ovat siten ensimmäisiä ajoneuvoja, joilla 15-vuotias saa laillisesti ajaa tieliikenteessä kuuttakymppiä. Traktorimönkijöitä ostetaan toki paljon myös hyötykäyttöön, ja perheissä ostopäätökseen saattaakin vaikuttaa se, että mönkijä voi toimia nuoren ajoneuvon lisäksi myös apuna lumi- tai vaikka metsätöissä.

Etenkin viime aikoina suosiotaan kasvattaneet hytilliset traktorimönkijät, ns. koppimönkijät, ovat myös talvikeleissä varsin miellyttäviä kulkuneuvoja. Mönkijän kuljettajan ja matkustajan on käytettävä asianmukaista suojakypärää. Suojakypärää ei kuitenkaan tarvitse käyttää korilla tai turvakaarella varustetulla mönkijällä liikuttaessa tai eräissä työtehtäviin liittyvissä tilanteissa.

Sääntöjen noudattaminen turvallisuuden perustana myös koppimönkijällä liikuttaessa

”Kuljettajan on syytä kiinnittää huomiota rauhalliseen ennakoivaan ajotapaan.”

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska

Nuorten riski menehtyä tai loukkaantua vakavasti liikenteessä on muita ikäryhmiä suurempi. Nuorten liikenneturvallisuus on puhututtanut erityisesti viime aikoina, kun mediassa on uutisoitu useista nuorille kuljettajille tapahtuneista onnettomuuksista. Hytillisistä mönkijöistä kaupunkiliikenteessä on vasta melko vähän kokemusta.

”Jos verrataan hytillistä traktorimönkijää mopoautoon, niin korirakenteeltaan se on ajoneuvon sisällä olijalle turvallisempi kuin esimerkiksi mopoauto, sillä se on myös rungoltaan vahvempi. Toisaalta muille liikkujille traktorimönkijä on törmäystilanteessa vaarallisempi, sillä sen törmäysnopeus voi olla mopoautoa suurempi”, kuvaa yhteyspäällikkö Petri Niska Liikenneturvan Rovaniemen aluetoimistosta.

Nuoren kuljettajan riskiä liikenteessä lisää yleisesti sekä kuljettajan kokemattomuus että nuoren vielä kehittymässä olevat aivot. Ihmisen aivoissa viimeisimpänä kypsyvä alue on etuotsalohko, jonka kehittyessä syvenee myös syy-seuraussuhteiden ymmärrys.  Kokematon kuljettaja ei myöskään aina osaa kiinnittää huomiota sellaisiin seikkoihin, joista saattaa aiheutua vaaratilanteita. Traktorimönkijän turvallisuudessa kuljettajan oma käyttäytyminen on avainasemassa.

”Kapean akselivälin ja ajoneuvon korkean painopisteen vuoksi mönkijät ovat melko herkkiä kaatumaan, joten kuljettajan on syytä kiinnittää huomiota rauhalliseen ennakoivaan ajotapaan. Turvallisuuden kannalta tärkeintä on, että käytetään asianmukaisia turvavarusteita, kuljetaan liikennesääntöjen mukaan eikä matkustamossa ole ylimääräisiä ihmisiä”, Niska summaa.  

Oppilaitoksessa on myös tärkeä sopia yhteiset pelisäännöt omilla ajoneuvoilla kouluun tuleville oppilaille. Esimerkiksi pysäköintipaikat tulee miettiä huolellisesti, jotta pysäköidyt mopot, mopoautot ja koppimönkijät eivät tuki kulkuteitä tai aiheuta vaaratilanteita koulun piha-alueilla. Sallituista pysäköintipaikoista on hyvä sopia yhteisesti oppilaiden kanssa. Oppilaita on hyvä muistutella myös siitä, että koulun alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä sinne tultaessa että sieltä lähdettäessä. Liikenteessä on usein samanaikaisesti myös pieniä oppilaita, joiden käyttäytyminen liikenteessä voi olla arvaamatonta.

Mitä kasvattajan tulee tietää nuoren ajoneuvoista?

”Tärkeintä on se, että on kiinnostunut nuoren liikkumisesta ja tarjoaa nuorelle mahdollisuuksia keskustella ja pohtia mahdollisia pulmatilanteita.”

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska

Nuorten suosimien kulkumuotojen kohdalla puhutaan laajasta kirjosta erilaisia ajoneuvoja, joilla on erilaiset ajokorttivaatimukset ja joihin liittyy erilaisia ominaisuuksia. Jos aihealue on itselle vieras, voi kasvattajan olla vaikea pysyä kärryillä eri kulkumuotojen ominaisuuksista ja vaatimuksista. Liikenneturvan Petri Niska tarjoaa kasvattajalle huojentavia neuvoja.

”Nuorten parissa työskentelevän ei tarvitse olla asiantuntija kulkuneuvojen yksityiskohtiin liittyvissä asioissa voidakseen tukea nuorta kulkemaan turvallisesti. Tärkeintä on se, että on kiinnostunut nuoren liikkumisesta ja tarjoaa nuorelle mahdollisuuksia keskustella ja pohtia mahdollisia pulmatilanteita. Ajoneuvosta riippumatta nuoren kuljettajan haasteet ovat samanlaisia. Erityisesti oikeat tilannenopeudet, tarkkaavaisuus, puhelimen käyttäminen liikenteessä sekä ryhmäpaine ja kavereiden yllytys ovat teemoja, joista on hyvä keskustella kaikkien nuorten kanssa”, Niska toteaa.

Keskustelun käynnistämiseksi nuoren kanssa Niskalla on kasvattajille hyvä käytännön vinkki:

”Hyvä tapa aloittaa keskustelu on pyytää nuorta kertomaan omasta kulkuneuvostaan ja kokemuksistaan liikenteessä. Siinä voi hyvin tuoda esiin sen, että itselle kyseinen kulkumuoto ei ole kovin tuttu. Nuoret ovat usein innokkaita kertomaan omista ajopeleistään ja samalla on helppo johdatella keskustelu myös turvallisiin valintoihin”, vinkkaa Niska.  

Lue lisää mönkijöistä sekä niitä koskevista säännöistä ja määräyksistä

Lue lisää nuorista liikenteessä