• Förskole­undervisning
  • Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)
  • Småbarns­pedagogik

Material för nya skolelevers föräldrar för att öva en säker skolväg

Anmälan till skolan pågår för närvarande i många kommuner. I familjerna är även planeringen och övningen av den nya skolvägen en väsentlig del av förberedelserna inför det första skolåret. Trafikskyddet erbjuder föräldrar material och tips som stöd för att öva skolvägen.

Det är bra att tänka på skolvägen redan under våren. När skolan startar börjar barnet röra sig på ett allt större område och behöver vägledning för att kunna röra sig självständigt. Bäst lär sig barnet de färdigheter som behövs i trafiken genom att gå tillsammans med en vuxen, men genom att ändå göra observationer och beslut självständigt.  När barnet i god tid har övat skolvägen tillsammans med sina vårdnadshavare har hen åtminstone en sak mindre att vara nervös för när skolan startar.

Under våren ordnar många skolor en introduktionsdag för barn som börjar skolan under hösten och deras föräldrar. Från Trafikskyddet kan man beställa ett färdigt brev som delas ut till föräldrarna och som innehåller tips som stöd för en säker skolväg. Trafikskyddet hoppas att broschyren Brev till föräldrarna delas ut till föräldrarna i samband med introduktionsdagen. I broschyren uppmärksammas träning av skolvägen och hur riskerna i trafiken kan minskas samtidigt som barnets närmiljö utvidgas.

Kommuner och skolor kan beställa behövligt antal Brev till föräldrarna-broschyrer från Trafikskyddet. Broschyrerna är avgiftsfria.

Brevet och läsordningen kan också skrivas ut. Skriv ut brevet och läsordningen i färg och som dubbelsidiga.

Utöver detta repeterar Trafikskyddets nya animation kort och koncist det centrala i träningen av skolvägen. Animationen kan visas till föräldrarna under introduktionsdagen eller en länk till den kan läggas till i materialet som delas ut till föräldrarna.

https://www.youtube.com/watch?v=WrEiEUycLn8

Tips till föräldrarna som stöd för en säker skolväg finns även på Trafikskyddets webbplats. Om en introduktionsdag inte kan ordnas under våren på grund av begränsningar som orsakas av coronasituationen lönar det sig att tipsa föräldrarna om Trafikskyddets digitala material i samband med andra material som skickas från skolan. Man kan också lägga en länk till webbplatsen på skolans webbplats.