• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)

En temadag som planeras tillsammans inspirerar elever och föräldrar till tryggt trafikbeteende

Att stärka elevernas delaktighet är viktigt vid förverkligande av trafikfostran, och olika temadagar är ett bra sätt att göra detta. Naistenmatkan koulu i Birkala har långa traditioner och goda erfarenheter av att ordna temadagar centrerade kring reflexer. På Trafikskyddets webbplats hittar du idéer för genomförande av skolans egen temadag.

Trafikfostran i skolan är allra effektivast när man beaktar barns och ungas närmiljö och egna erfarenheter. Att stärka elevernas delaktighet är en viktig del av förverkligandet av trafikfostran så att innehållet och hur trafikfostran genomförs kopplas till elevernas vardag på ett så bra sätt som möjligt. Det lönar sig att involvera elevkårsverksamheten, faddereleverna, stödeleverna, tutorerna och andra intressegrupper även i behandlingen av teman som centrerar kring tryggt trafikbeteende.

Olika temadagar är ett bra sätt att uppmuntra till tryggt trafikbeteende och lyfta fram teman kring tryggt trafikbeteende både i skolan och hemma.

I Naistenmatkan koulu i Birkala har elevkårens styrelse under flera år ordnat en temadag under hösten som är centrerad kring reflexer och är gemensam för hela skolan. Den traditionella temadagen har blivit en etablerad tradition som eleverna ser fram emot.

Temadagens innehåll har varierat under åren, men målet är alltid det samma: man vill med hjälp av temadagen påminna om att när morgnarna och kvällarna blir mörkare är det skäl att gräva fram reflexerna och även på andra sätt fästa uppmärksamhet vid hur man rör sig ute när det är mörkt, både med cykel och när man går.

”Jag anser att det viktigaste i temadagen är att den påminner om något mycket viktigt men på ett roligt sätt med hjälp av tävlingar. Reflexdagen uppmuntrar alla att gräva fram reflexerna från lådan, det vill säga att faktiskt ta dem i bruk så att de kan ge trygghet”, berättar lärare Hanne Siili som handleder elevkåren vid Naistenmatkan koulu.

Eleverna kläcker idéer, informerar och agerar som domare

I Naistenmatkan koulu har elevkårens styrelse en betydande roll i att kläcka idéer för och genomföra reflexdagen. Eleverna funderar ut reflexdagens evenemang och dess regler. Tips söker man efter tillsammans på Trafikskyddets webbplats. Dessutom informerar eleverna aktivt om temadagen genom att skapa affischer som klistras upp på skolans väggar och genom att upplysa om dagen via centralradion. Elevkårens styrelse har också valt och belönat de som vunnit utmaningarna. Som pris har klasserna som vunnit fått till exempel korgar fyllda med delikatesser.

”Elevernas idéer och entusiasm är dock i nyckelposition för att temadagen ska lyckas.”

Hanne Siili, lärare vid Naistenmatkan koulu

”Trots att eleverna deltar aktiv svarar även lärarna för en del av planeringen och särskilt den praktiska organiseringen. Elevernas idéer och entusiasm är dock i nyckelposition för att temadagen ska lyckas”, betonar Siili.

I Naistenmatkan koulu inkluderade reflexdagen under flera år en tävling mellan klasserna som vanns av klassen vars elever hade mest reflexer i kläderna eller väskorna per elev.

”Tävlingen var mycket populär och eleverna ansträngde sig i förberedelseskedet. I samband med tävlingen gick vi också gemensamt igenom reflexernas egenskaper och hur de fungerar. Under årens lopp har vi till exempel preciserat tävlingsreglerna så att endast riktiga, godkända reflexer räknas eftersom eleverna i sin entusiasm hade klistrat fast sådana små reflexbitar på kläderna vars reflekterande effekt troligen inte var så stor”, berättar Siili.

Som omväxling ersatte man i år tävlingen som fokuserade på reflexernas antal med en ”Den mest lysande reflexen”-temadag som eleverna hade hittat på. Eleverna tog med sig sina favoritreflexer för uppvisning, och varje klass valde en av reflexerna som sedan visades i skolans gemensamma reflexutställning. I ett stort lågstadium betydde detta en utställning av fyrtio fina reflexer av vilka elevkårens styrelse sedan valde tre som de tyckte var de mest lysande.

”Tävlingens idé kom från eleverna. Det tvetydiga namnet passade bra för tävlingen eftersom lysande i detta sammanhang betyder både en reflex som fungerar bra och en reflex som eleverna tycker om. I stället för att fokusera på antalet reflexer betonade denna temadag hurdan en bra och fungerande reflex är”, beskriver Siili.

Temadagen inspirerar även föräldrar

En gemensam temadag för hela skolan har i Naistenmatkan koulu visat sig vara ett bra sätt att inspirera även föräldrarna att delta i att stödja tryggt trafikbeteende. Att förbereda sig tillsammans för temadagen har lett till att reflexernas betydelse diskuteras även hemma.

”Reflexjippot har inspirerat föräldrarna att gräva fram reflexerna från lådorna där hemma och fästa dem på elevernas kläder och väskor. Föräldrarnas intresse har också varit synlig i att när tävlingsreglerna har ändrats eller preciserats tillsammans med eleverna har föräldrarna ställt preciserande frågor om dem”, berättar Siili.

Bekanta dig med tipsen och genomför en egen temadag

I Naistenmatkan koulu har reflexen visat sig vara ett tema som inspirerar eleverna att delta och kläcka idéer. Utöver synlighet i mörker kan temadagen byggas upp runt teman som på ett mer omfattande sätt tar upp tryggt trafikbeteende.

På våren kan en temadag som centrerar kring cykling vara ett bra startskott för inledningen av en säker cykelvår. Temadagen kan exempelvis innehålla uppgifter som tränar cykelskickligheten, förstärkande av regelkännedomen och tankar kring hur viktigt det är att använda hjälm och annan säkerhetsutrustning. 

På Trafikskyddets webbplats hittar du idéer för genomförandet av en temadag som centrerar kring reflexer. Flera av de funktionella uppgifterna om trafikfostran som finns på webbplatsen lämpar sig även till temadagarnas program, till exempel som olika orienteringsuppgifter.

Bekanta dig med idéer för temadagar

Bekanta dig med anvisningarna om en skicklighetsbana för cykling (på finska)

Bekanta dig med annat material som stöder trafikfostran