• Perusopetus (luokat 3-6)
  • Perusopetus (luokat 7-9)

Yhdessä suunniteltu teemapäivä innostaa oppilaita ja vanhempia turvalliseen liikkumiseen

Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, ja hyvä keino tähän ovat erilaiset teemapäivät. Pirkkalan Naistenmatkan koululla on pitkät perinteet ja hyvät kokemukset heijastinaiheisen teemapäivän järjestämisestä. Liikenneturvan verkkosivuilta löytyy ideoita koulun oman teemapäivän toteutukseen.

Liikennekasvatus koulussa on tehokkainta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset. Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen onkin tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, jotta sisällöt ja toteutustavat linkittyvät mahdollisimman hyvin oppilaiden arkeen. Oppilaskuntatoiminta, kummioppilaat, tukioppilaat, tutoropiskelijat sekä muut koulun osallisuusryhmät kannattaa ottaa mukaan myös turvallisen liikkumisen teemojen käsittelyyn.

Erilaiset teemapäivät ovat hyvä tapa kannustaa turvalliseen liikkumiseen ja nostaa turvallisen liikkumisen teemoja keskusteluun niin koulussa kuin kotonakin.

Naistenmatkan koulussa Pirkkalassa oppilaskunnan hallitus on jo useana syksynä järjestänyt koko koululle yhteisen heijastinaiheisen teemapäivän. Perinteinen teemapäivä onkin muodostunut vakiintuneeksi perinteeksi, jota oppilaat odottavat innolla.

Teemapäivän sisältö on vaihdellut vuosien varrella, mutta tavoite on säilynyt samana: teemapäivän avulla halutaan muistuttaa siitä, että aamujen ja iltojen hämärtyessä heijastimet on syytä kaivaa esiin ja muutenkin kiinnittää huomiota pimeällä liikkumiseen niin kävellen kuin pyöräillen.

”Teemapäivän tärkein anti on mielestäni siinä, että se muistuttaa tärkeästä asiasta hauskalla tavalla kisailun avulla. Heijastinpäivä kannustaa kaivamaan heijastimet esiin laatikoista, eli oikeasti käyttöön ja tuomaan turvaa”, kertoo Naistenmatkan koulun oppilaskuntaa ohjaava opettaja Hanne Siili.

Oppilaat ideoivat, tiedottavat ja toimivat tuomareina

Naistenmatkan koulussa oppilaskunnan hallituksella on merkittävä rooli heijastinpäivän ideoinnissa ja toteutuksessa. Oppilaat ideoivat heijastinpäivän tempausta ja sen sääntöjä. Vinkkejä etsitään yhdessä Liikenneturvan verkkosivuilta. Lisäksi oppilaat tiedottavat aktiivisesti teemapäivästä tekemällä julisteita koulun seinälle sekä keskusradion kautta kuuluttamalla. Oppilaskunnan hallitus on myös valinnut ja palkinnut haasteiden voittajat. Palkinnoksi on annettu esimerkiksi herkkukoreja voittaneille luokille.

”Oppilaiden ideat ja innokkuus ovat kuitenkin teemapäivän onnistumisen kannalta avainasemassa.”

Hanne Siili, Naistenmatkan koulun oppilaskuntaa ohjaava opettaja

”Oppilaiden aktiivisesta osallistumisesta huolimatta suunnittelua ja erityisesti käytännön organisointia jää toki myös opettajien vastuulle. Oppilaiden ideat ja innokkuus ovat kuitenkin teemapäivän onnistumisen kannalta avainasemassa”, painottaa Siili.

Naistenmatkan koulussa heijastinpäivän ohjelmaan kuului useana vuonna luokkien välinen kilpailu, jonka voittaja oli se luokka, jonka oppilailla oli oppilasta kohden eniten heijastimia kiinni vaatteissa tai repuissa.

”Kilpailu oli todella suosittu ja oppilaat näkivät paljon vaivaa siihen valmistautuessaan. Kilpailun yhteydessä tuli myös yhteisesti käytyä läpi heijastimen ominaisuuksia ja toimintaa. Olemme esimerkiksi vuosien varrella täsmentäneet kilpailun sääntöjä niin, että mukaan lasketaan vain oikeat, hyväksytyt heijastimet, sillä kilpailuinnostuksessa oppilaat olivat kiinnittäneet vaatteisiin myös pieniä tarralla liimautuvia heijastinpaloja, joiden heijastava teho ei varmastikaan ollut kovin suuri”, Siili kertoo.

Vaihtelun vuoksi heijastinten määrään keskittyvä kilpailu korvattiin tämän lukuvuoden heijastinpäivänä oppilaiden ideoimalla ”Loistavin heijastin” -teemapäivällä. Oppilaat toivat omia lempiheijastimiaan näytille, ja jokainen luokka valitsi keskuudestaan mieluisimman heijastimen mukaan koulun yhteiseen heijastinnäyttelyyn. Isossa alakoulussa tämä tarkoitti neljänkymmenen upean heijastimen näyttelyä, josta oppilaskunnan hallitus sitten valitsi kolme mielestään loistavinta heijastinta.

”Loistavin heijastin -kilpailun idea tuli oppilailta. Monimerkityksellinen nimi sopi kilpailulle hyvin, sillä loistava tarkoittaa tässä sekä hyvin toimivaa että oppilaiden mieluisaksi kokemaa heijastinta. Tämä teemapäivä korosti heijastinten määrän sijaan enemmän sitä, minkälainen on hyvä ja toimiva heijastin”, kuvaa Siili.

Teemapäivä innostaa vanhempiakin

Koko koulun yhteinen teemapäivä on Naistenmatkan koulussa osoittautunut hyväksi keinoksi innostaa myös vanhemmat mukaan turvallisen liikkumisen tukemiseen. Teemapäivään valmistautuminen yhdessä on vienyt keskustelua heijastimen merkityksestä myös koteihin.

”Heijastintempaus on innostanut vanhempia kaivamaan kodin laatikoista heijastimet esiin ja kiinnittämään niitä oppilaan vaatteisiin ja reppuun. Vanhempien kiinnostus on näkynyt myös siinä, että kun kilpailun sääntöjä on yhdessä oppilaiden kanssa muutettu tai täsmennetty, on vanhemmilta tullut tarkentavia kysymyksiä säännöistä”, kertoo Siili.

Tutustu vinkkeihin ja toteuta oma teemapäivä

Heijastin on Naistenmatkan koulussa osoittautunut teemaksi, joka innostaa oppilaita osallistumaan ja ideoimaan. Pimeällä näkymisen lisäksi teemapäivän voi rakentaa laajemminkin turvallisen liikkumisen teemojen ympärille.

Kevään koittaessa pyöräilyaiheinen teemapäivä voi olla hyvä lähtölaukaus turvallisen pyöräilykevään käynnistämiseen. Teemapäivä voi sisältää esimerkiksi pyöräilytaitoja harjoittavia tehtäviä, sääntötuntemuksen vahvistamista sekä turvavarusteiden, kuten kypärän käytön merkityksen pohtimista.  

Liikenneturvan sivuilta löytyy ideoita heijastinaiheisen teemapäivän toteutukseen. Monet verkkosivuilta löytyvät toiminnalliset liikennekasvatuksen tehtävät sopivat myös teemapäivän ohjelmaan esimerkiksi erilaisina rastitehtävinä.

Tutustu teemapäiväideoihin

Tutustu pyöräilyn taitoradan ohjeisiin

Tutustu muihin aineistoihin liikennekasvatuksen tueksi