Trygga din arbetsresa: Vägarnas hjälte lyser i mörkret

  Det har skett relativt många olyckor under arbetsresor: upp till var sjunde av dem som svarade på Trafikskyddets enkät* hade råkat ut för en olycka. I arbetsresetrafiken finns det också utrymme för förbättringar när det gäller användningen av säkerhetsutrustning.

  Hälften av dem som svarade på enkäten använder aldrig eller sällan halkskydd vintertid. Användningen av säkerhetsbälte i bilen är däremot väl under kontroll (96 %). Cykelhjälmen kunde däremot användas av allt fler cyklister i arbetsresetrafiken. Endast cirka hälften av respondenterna använder reflex när de rör sig i mörker.

  Mörkret kan besegras med ljus och reflexer

  Att röra sig i mörker är en utmaning för alla som rör sig på vägarna. Genom att sänka körhastigheten kan man kompensera för den försämrade sikten vid bilratten och på cykelsadeln. Den tilläggstid man får för observation minskar körandets belastning och behovet av plötsliga inbromsningar.

  Enligt lagen ska fotgängare som rör sig på vägar i mörker i allmänhet använda ändamålsenlig reflex. Även cykeln ska ha reflexer fram, bak och på sidorna samt dessutom ett ljust framljus och en röd baklykta. Dessutom lönar det sig för cyklister att göra sig synliga till exempel genom att använda reflexväst.

  Det finns fritt hängande, löstagbara och fasta reflexer. Genom att fästa reflexen rätt ökar du din synlighet i mörkret. De olika reflexerna utesluter inte varandra utan är kompletterande. Ju fler reflexer som används, desto bättre ser bilisten fotgängaren eller cyklisten som rör sig i mörker eller skymning. Reflexer som fästs på båda sidorna hjälper bilisten att uppfatta även bredden på den som rör sig på vägen.

  Fotgängarnas reflexer definieras i enlighet med Europeiska unionens direktiv om personlig skyddsutrustning.  Reflexernas synlighet säkerställs genom att bland annat mäta reflexens totala ljusstyrka och yta enligt standarden EN 13356. De reflexer som finns till försäljning ska uppfylla kraven i standarderna och vara CE-godkända.

  Som fostrare föregår du med gott exempel. Testa om du är vägarnas hjälte (på finska) och lev som du lär.

  *Trafikskyddet utredde kommunanställdas rörlighet till arbetet. Enkäten besvarades av 3 800 kommunanställda runt om i Finland.