• Förskole­undervisning
  • Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)
  • Småbarns­pedagogik

Skumt snack med elever

I mörker och skymning är det svårt att upptäcka fotgängare och cyklister. Största delen av fotgängarolyckorna inträffar under årets mörkaste tredjedel, dvs. i oktober-januari. Tala med eleverna om att röra sig och synas i mörkret under hela den mörka perioden.

Reflexen hjälper dig att synas

Reflexen hjälper dig att synas i trafiken och hjälper därmed också bilister att se fotgängare som går i skymningen. Även i upplysta tätorter kan det vara svårt att upptäcka fotgängare och cyklister som rör sig i mörker. Gatu- och reklamljus samt skuggor av träd och buskar försvårar observationen. Regn, dimma och immade fönster försämrar förarens sikt.

Visste du att en bilist som kör med halvljus upptäcker en person som färdas utan reflex först cirka 50 meter bort, medan en fotgängare med reflex kan synas redan på 350 meters avstånd?

Påminn den lilla och den lite större cyklisten om ljus och reflexer

I höstmörkret är det svårt att urskilja en cyklist utan ordentliga ljus och reflexer även i ett belyst område. En bra belysning visar vägen för cyklister och hjälper andra trafikanter att upptäcka dem. Istället för blinkande ljus lönar det sig att prioritera ett ljus som lyser utan avbrott.

Använd även reflex tillsammans med en reflexprodukt

Reflekterande dekorationer till ryggsäcken som man själv pysslat ihop och andra reflekterande produkter, så som klädesplagg av reflextråd, kan vara ett trevligt tillägg för synligheten, men de ersätter inte en riktig reflex. Det är ytterst svårt att bedöma den reflekterande produktens reflektionsförmåga eftersom det inte finns samma standard för dem som för typgodkända reflexer. 

Även om självgjorda reflekterande dekorationer kompletterar looken under den mörka tiden ska man vid sidan av dem alltid också använda en egentlig reflex. På så sätt säkerställer du att du syns tillräckligt långt. På förpackningen till den typgodkända reflexen finns följande information: CE, EN 13356, uppgifter om institutionen som utfört typgranskningen (t.ex. Arbetshälsoinstitutet, TTL), bruksanvisningar och reflexens tillverkare.

Läs mer om skillnaden mellan reflexer och reflekterande produkter i Trafikskyddets blogg (på finska).

Se även vanliga frågor om reflekterande produkter (på finska).

Ta upp synlighet i mörker med hjälp av dessa tips:

Kahoot-frågesport om att röra sig i mörker (på finska)

Morgonsamling om hur man rör sig tryggt i mörker och skymning (på finska)

Reflexjippon för hela skolan (på finska)