Trygga din arbetsresa: Beakta den nya vägtrafiklagen

  Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft måndagen 1.6.2020. Vad förändras och hur påverkar det hur man rör sig i trafiken? Ta kontroll över den nya lagen och agera tryggt på vägen även i fortsättningen.

  Den nya vägtrafiklagen uppdaterar lagtexten till 2020-talet, men i trafiken fungerar man även i fortsättningen huvudsakligen med bekanta regler. Ändå utlovas också mycket nytt: Till exempel nya trafikmärken, ändringar i vägmarkeringarna och hastighetsbegränsningarna samt frihet i parkeringen och valet av körfält. Vars och ens ansvar för sina egna val och för fordonet ökar.

  Alla lagändringar övergår inte till praktiken på ett ögonblick. Till exempel har många ändringar som gäller trafikmärken och vägmarkeringar en övergångsperiod på flera år. Under övergångsperioden kommer nya och gamla märken att synas på vägen, vilket kräver särskild uppmärksamhet av var och en av oss.

  Den nya lagen betonar framförhållning i trafiken: Man måste beakta andra som rör sig och vid behov måste man göra avkall på sina egna rättigheter. Om situationen så kräver måste man röra sig noggrannare och försiktigare än vanligt. Lyckligtvis har de flesta av oss redan gjort det tidigare.

  Ändringen av vägtrafiklagen är en bra möjlighet för oss alla att repetera trafikreglerna i sin helhet. Vare sig reglerna är nya eller gamla bekanta ökar kännedomen om dem och iakttagandet av dem säkerheten för alla som rör sig på vägarna.

  Testa dina färdigheter i trafikmärkesfrågesporten (på finska).

  Läs mer om den nya vägtrafiklagen