• Andra stadiet
  • Förskole­undervisning
  • Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)
  • Småbarns­pedagogik

Trafiksäkerhetsveckans tema ”Se och synas” – utnyttja färdigt material

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan firas igen på daghem, skolor och läroanstalter 7-11.9.2020. Med hjälp av temaveckan uppmuntras lärare, elever och studerande och deras vårdnadshavare att ta upp trafiksäkerhetsfrågor till behandling både inom småbarnspedagogiken och på alla skolstadier.

Temat för den traditionella trafiksäkerhetsveckan som firas i september vecka 37 är ”Se och synas”. Trafikrelaterade frågor kommer ständigt upp i skolans vardag. Det är också viktigt att året runt behandla aktuella trafikfrågor eller sådana som gäller årstiden. Trafiksäkerhetsveckans material och idéer kan användas som små delar längs hela läsåret. Med hjälp av årets tema vill man lyfta fram hur man rör sig tryggt ur flera olika synvinklar:

Att synas i mörkret: När kvällarna och morgnarna börjar mörkna är det viktigt att se till att man syns. Under trafiksäkerhetsveckan går man igenom hur man rör sig i skymning och mörker, hur man använder reflex samt cykelbelysningens betydelse. 

Se din omgivning– var uppmärksam: Uppmärksamhet är en av de viktigaste färdigheterna för att röra sig i trafiken på ett tryggt sätt. Användningen av telefon i trafiken påverkar förmågan att göra observationer och röra sig tryggt. Under trafiksäkerhetsveckan behandlas användningen av telefon i trafiken samt hur ouppmärksamhet påverkar säkerheten.

Se skoleleven i trafiken: Under trafiksäkerhetsveckan påminner man också alla vuxna om att särskilt beakta skoleleverna i trafiken. Uppmärksamhet fästs också på trafiksäkerheten i samband med transporter till och från skolan samt på hur man skulle kunna stödja aktiva skolresor.  

Barns och ungas delaktighet är viktigt vid förverkligandet av trafikfostran, eftersom trafikfostran är allra effektivast då man beaktar barns och ungas närmiljö och egna erfarenheter. Det är bra att genast från början av planeringen av trafiksäkerhetsveckan fundera på hur eleverna ska tas med i veckans idéarbete och genomförande.

”Att röra sig tryggt trafiken och under skolresorna är teman där samarbetet mellan skolan och hemmet framhävs. Trafiksäkerhetsveckan är en naturlig punkt att påminna föräldrarna om att hemma diskutera hur man rör sig på ett tryggt sätt i trafiken och till exempel användning av telefon i trafiken. Det är också bra att med föräldrarna ta upp trafiksäkerheten i skolans närmiljö och säkerheten när barnet följs till skolan och utmana föräldrarna att noggrant fundera över när det är nödvändigt att skjutsa barnet till skolan med bil”, föreslår Trafikskyddets planerare Eeva-Liisa Markkanen.

Trafikfostran under hela läsåret

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med elever och studerande planerat aktivitetstips och -idéer som anknyter till temat Se och synas och som kan användas under skolans temavecka och efter det längs skolåret. I aktivitetstipsen har man strävat efter att också beakta de begränsningar som coronapandemin medfört i skolorna. Alla idéer är sådana att de kan genomföras även med beaktande av säkerhetsavstånden.

”Hur man rör sig tryggt i trafiken kan och bör behandlas på olika sätt så att trafikfostran inspirerar de olika eleverna att fundera över sitt eget beteende i trafiken. Aktivitetsidéerna har i år under undantagsförhållandena utarbetats via distansförbindelse med ungdomarna.  Trots det exceptionella arbetssättet producerade ungdomarna ett enormt antal olika idéer där man uttryckligen betonade stärkandet av de egna insikterna och bedömningen av det egna beteendet”, berättar Markkanen.

Trafiksäkerhetsveckan fungerar som ett startskott för en systematisk trafikfostran som pågår hela läsåret i enheter för småbarnsfostran, förskolan, skolor och på läroanstalter.  Kahoot-frågesport, morgonsamling som behandlar hur man rör sig i mörker, olika utmaningar samt att kombinera olika teman med undervisningen med hjälp av funktionella uppgifter – Trafiksäkerhetsveckan kan firas på många sätt.

Bekanta dig med Trafiksäkerhetsveckans material och målsättningar.