• Perusopetus (luokat 3-6)
  • Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste
  • Varhais­kasvatus

Liikenneturvallisuusviikon teemana ”Näe ja näy” – hyödynnä valmiita materiaaleja

Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa jälleen 7.-11.9.2020. Teemaviikon avulla innostetaan opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn sekä varhaiskasvatuksessa että kaikilla kouluasteilla.

Syyskuussa viikolla 37 vietettävän perinteisen liikenneturvallisuusviikon teemana on ”Näe ja näy”. Liikenteeseen liittyvät kysymykset tulevat koulun arjessa esiin jatkuvasti. Ajankohtaisia tai vuodenaikaan liittyviä liikenneasioita onkin tärkeä käsitellä ympäri vuoden. Liikenneturvallisuusviikon materiaaleja ja toimintaideoita voi käyttää pieninä osina pitkin lukuvuotta. Tämänvuotisen teeman avulla halutaan nostaa esiin turvallista liikkumista monesta eri näkökulmasta:

Näy pimeässä: Iltojen ja aamujen pimetessä on tärkeä huolehtia siitä, että tulee nähdyksi. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään hämärällä ja pimeällä liikkumista, heijastimen käyttöä sekä pyörän valojen merkitystä. 

Näe ympäristösi – ole tarkkaavainen: Tarkkaavaisuus on yksi turvallisen liikkujan tärkeimmistä taidoista. Puhelimen käyttö liikenteessä vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja ja liikkua turvallisesti. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään puhelimen käyttämistä liikenteessä sekä tarkkaamattomuuden vaikutuksia turvallisuuteen.

Näe koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti koululaiset liikenteessä. Huomiota kiinnitetään myös saattoliikenteen turvallisuuteen ja siihen, miten aktiivisia koulumatkoja voisi tukea.  

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, sillä liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset. Liikenneturvallisuusviikon suunnittelussa on heti alkuvaiheesta alkaen hyvä miettiä, miten oppilaat otetaan mukaan viikon ideointiin ja toteutukseen.

”Turvallinen liikkuminen ja koulumatkat ovat teemoja, joissa yhteistyö myös koulun ja kodin välillä korostuu. Liikenneturvallisuusviikko on luonteva kohta muistutella vanhempia keskustelemaan kotona turvallisesta liikkumisesta ja esimerkiksi puhelimen käyttämisestä liikenteessä. Myös koulun lähiympäristön liikenneturvallisuus ja saattoliikenteen turvallisuus on hyvä ottaa vanhempien kanssa esiin ja haastaa vanhempia miettimään huolellisesti, milloin lapsi on tarpeen tuoda autolla kouluun”, ehdottaa Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Liikennekasvatusta koko lukuvuoden

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa suunnitellut Näe ja näy -teemaan liittyviä toimintavinkkejä ja -ideoita käytettäväksi koulun teemaviikolla ja sen jälkeen pitkin lukuvuotta. Toimintavinkeissä on pyritty huomioimaan myös koronapandemian tuomat rajoitukset kouluissa. Kaikki ideat ovat sellaisia, että ne on mahdollista toteuttaa myös turvavälit huomioiden.

”Turvallista liikkumista voi ja tuleekin käsitellä monella tavalla, jotta liikennekasvatus innostaa erilaisia oppijoita pohtimaan omaa käyttäytymistään liikenteessä. Toimintaideoita on tänä vuonna ideoitu poikkeusoloissa etäyhteyksien välityksellä nuorten kanssa. Poikkeuksellisesta työskentelytavasta huolimatta nuoret tuottivat valtavan määrän erilaisia ideoita, joissa korostui nimenomaan omien oivallusten vahvistaminen ja oman käyttäytymisen arviointi”, Markkanen kertoo.

Liikenneturvallisuusviikko on lähtölaukaus koko lukuvuoden kestävälle systemaattiselle liikennekasvatukselle varhaiskasvatuksen yksiköissä, esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.  Kahoot-visa, pimeällä liikkumista käsittelevä päivänavaus, erilaiset haasteet sekä teemojen yhdistäminen opetukseen toiminnallisten tehtävien avulla – liikenneturvallisuusviikkoa voi viettää monella tavalla.

Tutustu Liikenneturvallisuusviikon materiaaleihin ja tavoitteisiin osoitteessa www.liikenneturvallisuusviikko.fi