• Andra stadiet
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)

Mopedsäsongen är här igen

På våren fylls vägarna av tvåhjulingar, också mopeder. Påminn både unga och vårdnadshavare om trygg mopedkörning.

När våren kommer börjar också mopeder synas i trafiken. För många unga är mopeden ett viktigt transportmedel, och samtidigt deras första motorfordon. Att köra moped är ett viktigt första steg när ungdomarna fortfarande håller på att lära sig reglerna för motortrafiken och en säker attityd till trafiken.

När det gäller unga förare ökar risken i trafiken på grund av både förarens oerfarenhet och hens utvecklingsskede. Personskador bland mopedförare har minskat under de senaste åren. Risken att råka ut för en allvarlig trafikolycka är dock över tio gånger större med en moped än med en personbil.

Trafikfostrans betydelse ökar eftersom olyckorna ofta beror på mopedisternas farliga körsätt. Största delen av mopedolyckorna orsakas av mopedisten själv. Den vanligaste olyckstypen är en korsningsolycka, men det förekommer också många fall och påkörningar bakifrån. I var femte allvarliga mopedolycka är föraren full.

Det lönar sig också att lyfta fram tips för trygg mopedkörning i ungdomsarbetet. På Trafikskyddets webbplats hittar du heltäckande information om både mopedistens utrustning och tryggt trafikbeteende. Du kan till exempel visa ungdomarna en animation som åskådliggör mopedens stoppsträcka med olika hastigheter.

Att ingripa i trimning är att bry sig

Tyvärr kör många ungdomar med trimmad moped, vilket utgör en säkerhetsrisk. Det finns goda skäl till att mopedens hastighet är begränsad till 45 kilometer i timmen. Det lönar sig att komma ihåg att ingen moped är bara lite trimmad eller fixad – mopeden är alltid antingen laglig eller olaglig.

Det lönar sig att påminna de ungas vårdnadshavare om att de i sista hand bär det ekonomiska och mänskliga ansvaret för en eventuellt trimmad moped. Att ingripa i trimning är att bry sig.

Bra tips för vårdnadshavare finns i Trafikskyddets mopedvideor som ger svar på följande frågor:

  • Hur vet man att en moped är trimmad?
  • Hur kan man ingripa om man misstänker att en ung persons moped är trimmad?
  • Hurdana följder kan det få att köra med en trimmad moped?

Se till att hålla en #mopedsommoped.