• Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Mopokausi käynnistyy jälleen

Kevät tuo tien päälle kaksipyöräiset, myös mopot. Muistuta turvallisesta mopoilusta niin nuoria kuin huoltajia.

Kevään tullessa myös mopot pärähtävät liikenteeseen. Monelle nuorelle mopo on tärkeä liikkumisväline ja samalla ensimmäinen moottoriajoneuvo. Mopoilu on tärkeä ensiaskel nuorten vielä opetellessa moottoriliikenteen sääntöjä ja omaksuessa turvallisia liikenneasenteita.

Nuoren kuljettajan kohdalla sekä kokemattomuus että kehittymättömyys lisäävät riskiä liikenteessä. Mopoilijoiden henkilövahingot ovat olleet laskussa viime vuosina. Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on kuitenkin yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna.

Liikennekasvatuksen merkitys korostuu, sillä onnettomuudet johtuvat usein mopoilijoiden vaarallisista ajotavoista. Valtaosa mopoiluonnettomuuksista on mopoilijan itsensä aiheuttamia. Tyypillisin onnettomuustyyppi on risteysonnettomuus, mutta myös suistumisia, kaatumisia ja peräänajoja on paljon. Vakavista mopoturmista joka viides ajetaan humalassa.

Vinkkejä turvalliseen mopoiluun on hyvä nostaa esille myös nuorisotyössä. Liikenneturvan sivuilta löydät kattavasti tietoa sekä mopoilijan varusteista että turvallisesta liikennekäyttäytymisestä. Voit esimerkiksi näyttää nuorille animaation, joka havainnollistaa mopon pysähtymismatkan eri nopeuksilla.

Virittämiseen puuttuminen on välittämistä

Valitettavan moni nuori ajaa viritetyllä mopolla, mikä on turvallisuusriski. Mopon nopeus on rajoitettu 45 kilometriin tunnissa hyvästä syystä. On hyvä muistaa, että vähän viritettyä, laitettua tai tuunattua mopoa ei ole – mopo on aina joko laillinen tai laiton.

Nuorten huoltajia kannattaakin muistuttaa siitä, että he kantavat viime kädessä taloudellisen ja inhimillisen vastuun mopon mahdollisesta virittämisestä. Virittämiseen puuttuminen on välittämistä.

Hyviä vinkkejä huoltajille löytyy Liikenneturvan mopovideoista, jotka antavat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä tietää, että mopo on viritetty?
  • Miten tilanteeseen voi puuttua, jos epäilee nuoren mopon olevan viritetty?
  • Millaisia seurauksia virittämisestä voi olla?

Pidetään #mopomopona.