• Förskole­undervisning
  • Småbarns­pedagogik

Cykelsäsongen börjar – tips för föräldrar hur man säkert transporterar barnen

När våren kommer är det dags att gräva fram cyklar och sparkcyklar från vinterförråden. Samtidigt är det bra att repetera de viktigaste trafikreglerna, hur man går över vägen, säkerhetsutrustning och säkra ruttval. Det lönar sig att tipsa föräldrar om Trafikskyddets anvisningar samt den färska videon om hur barn kan transporteras säkert med cykel.

Med hjälp av berättelsen Lelles cykeltur som du hittar på Trafikskyddets webbplats kan du tillsammans med barnen fundera på hur viktigt det är att använda hjälm, cykla på säkra ställen och hålla en lämplig cykelhastighet.

Berättelsen kan läsas högt till exempel vid morgonsamlingen. Efter att man läst berättelsen kan man gå igenom till exempel följande frågor:

  • Hurdana saker framkom i berättelsen om trafiksäkerhet?
  • Vad tyckte ni var den viktigaste lärdomen i berättelsen? Vad lärde sig barnen i berättelsen?
  • Har du själv någon gång varit i samma situation som i berättelsen?
  • Varför är det alltid viktigt att vara uppmärksam i trafiken?
  • Vilka saker bör beaktas i trafiken just så här års?

Om barnen på daghemmets gård använder cyklar, sparkcyklar eller dylikt är det bra att samtidigt repetera spelreglerna för användningen av dem.

På våren och sommaren åker många barn med cykel till och från daghemmet. Tipsa föräldrar om Trafikskyddets anvisningar om hur man säkert transporterar barn med cykel (på finska). Den färska videon som finns på webbsidan illustrerar tipsen om säker transport på ett koncist sätt.