• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)

Med cykel till skolan även på vintern?

Omskött underhåll av skolvägen och rätt utrustning stöder en trygg och aktiv skolväg under hela året.

Att aktivt gå eller cykla till och från skolan är ett utmärkt sätt att öka barnens och ungas dagliga motionsportion. Skolvägsmotion kan ha en stor betydelse för barnens hälsa. Enligt forskningar är det många barn som rör på sig för lite när det gäller hälsan. Upprepad och daglig skolvägsmotion ökar märkbart mängden vardagsmotion. Skolvägen är ofta även viktig tid som spenderas tillsammans med vänner.

En aktiv skolväg kan även ha betydelse för hur pigga eleverna är i skolan. För lärandet är det bäst att aktivera hjärnan på morgonen genom att gå eller cykla till skolan. Frivillig motion genom promenader eller cyklande på eftermiddagen ger en paus och motion före läxor eller hobbyer.

De finländska skoleleverna går eller cyklar mycket aktivt till och från skolan enligt internationella jämförelser, ifall skolvägen är rimlig och rutten trygg enligt föräldrarna. Situationen ändras ändå på vintern. I vinterförhållanden minskar ändå de aktiva färdsättens andel betydligt.

”Cyklingens omfattning varierar till en viss del regionvis. På nationell nivå sjunker de aktiva färdsätten på vintern med ca 10–12 %. Cyklingen minskar avsevärt, till och med 40 % i jämförelse med hösten och våren. Största andelen av cyklisterna övergår till att promenera, men en del även övergår även till kollektivtrafik och bilskjuts och förlorar på så vis nyttan av den aktiva skolvägen”, berättar Joonas Niemi, programkoordinator för programmet Aktiva skolresor*.

Trygg cykling på vintern förutsätter rätt utrustning

Cykling på vintern kunde vara ett trevligt sätt att aktivt färdas sin skolväg, särskilt när skolvägen känns för lång och tidskrävande att gå för eleven. Med cykel går färden snabbare, men det finns skäl att uppmärksamma vintriga förhållanden i utrustning och ruttval.

”Under vintern är vädret mycket varierande, speciellt i södra Finland. Under samma dag eller vecka kan det smälta, snöa, slaska och vara halt. Det är viktigt att kontrollera bromsarnas och däckens skick på cykeln. Dubbdäck är att föredra, speciellt i växlande väder. Under den mörka vintertiden är det också viktigt att ha bra belysning och reflexer. Även beklädnaden kan ha stor betydelse för bekvämlighet vid cykling på vintern. Det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid handskar, skor, halsduk och mössa”, konstaterar Niemi.

På vintern ökar fallrisken på grund av halkan, vilket gör det ytterst viktigt att använda cykelhjälm. Det är viktigt att tänka på att man under hjälmen använder en sådan mössa som gör att hjälmen sitter bra på huvudet. En hjälmhuva håller huvudet och pannan varma under hjälmen. 

På vintern kan sikten vara dålig av flera orsaker. Skymning och mörker samt olika sikthinder, såsom snöyra eller snövallar, ökar risken för att cyklisten krockar med en bil. Särskilt under årets mörkaste period är det viktigt att säkerställa att cykeln och cyklisten syns – i synnerhet om sikten till exempel på grund av vädret är dålig. 

Cykelns belysning och reflexer ska hållas rena, och cyklisten kan öka sin synlighet genom att använda reflexväst eller reflexer som fästs vid kläder eller hjälmen. Utöver reflexer gör kläder med starka färger eller en färggrann hjälm att andra vägtrafikanter enklare ser cyklisten i skymning och mörker. 

Underhållet av skolvägarna påverkar vintercyklandets popularitet och säkerhet

När man främjar cykling på vintern är det viktigast att skolvägarna underhålls tillräckligt, dvs. att man fäster uppmärksamhet vid plogning av vägar och förhindrande av halka.

”Även på skolgården ska speciellt cykelparkeringarna vara plogade, så att eleverna överhuvudtaget kan uppmuntras att cykla på vintern”, påminner Niemi.

Cykling på vintern kan också främjas i skolorna genom olika temadagar och kampanjer.

”För att uppmuntra cykling på vintern kan man i skolan till exempel ordna jippon, där man belönar dem som kommit på cykel till skolan med ett litet pris, såsom ett reflex. Skolorna kan också ordna temadagar, då vintercykling kan övas till exempel på skolgården eller i dess närområde. I samarbete med en lokal cykelaffär kunde man hålla en vinterutrustningsdag för cyklar, under vilken det skulle vara möjligt att exempelvis byta vinterdäck och serva cykeln i vinterskick”, föreslår Niemi.

Föräldrarna har en speciellt viktig roll i valet av barnets färdsätt och därför är det viktigt att ta med föräldrarna och till exempel skolans föräldraförening i främjandet av vintercykling.

”Det är föräldrarnas uppgift att se till att barnet har lämplig utrustning för vintercykling och att belysning och reflexer är i skick. Det lönar sig att skaffa dubbdäck och att kontrollera cykeln, särskilt bromsarnas och däckens skick. Man behöver inte göra ett stort nummer av att cykla på vintern – det är möjligt oberoende av årstid”, uppmuntrar Niemi.

*Aktiva skolresor är Forskningscentret LIKES, Motivas och Nätverket för cykelkommuners program för främjande av skolvägsmotion, som fungerar i samarbete med programmet Skolan i rörelse. Forskningscentret LIKES, Motiva och Nätverket för cykelkommuner har gjort gemensamt utvecklingsarbete gällande skolvägsmotion sedan år 2018. Syftet är att minska biltrafik och trafikutsläpp på skolresorna, öka barnens och de ungas dagliga motionsmängd samt öka samarbetet inom kommunerna och nationellt. Läs mer här.