• Perusopetus (luokat 3-6)
  • Varhais­kasvatus

Lasten autolla kuljettamisen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin

Lasten autolla kuljettamisen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. Turvallisuus syntyy toiminnasta, jolla ehkäistään vaaratilanteita ja onnettomuuksien syntymistä. Lisäksi turvallisuus on ratkaisuja, joilla pyritään lieventämään seurauksia mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Varhaiskasvattajilla ja muilla lasten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on tärkeä rooli sekä lasten liikennekasvattajina että perheiden tukemisessa liikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Alle kouluikäisten lasten liikenneonnettomuudet tapahtuvat usein heidän matkustaessaan autossa. Välittämällä huoltajille tietoa lasten turvallisesta kuljettamisesta, vaikutetaan siihen, että vakavia onnettomuuksia ei tapahdu.

Väsymys ja tarkkaamattomuus voivat nostaa lasten kanssa ajavien kuljettajien onnettomuusriskiä

Tutkimusten mukaan lasten vanhemmat ovat pääsääntöisesti vastuullisia kuljettajia ja he joutuvat harvemmin onnettomuuteen selkeän riskikäyttäytymisen takia.

Kuitenkin erityisesti pienten lasten vanhemmat saattavat olla väsyneitä, mikä nostaa onnettomuuden riskiä. On tärkeää, että autoa ajetaan vain hyvässä ajokunnossa ja levänneenä.

Lasten kanssa ajavien kuljettajien on myös syytä olla tietoisia siitä, että kuljettajan on aina keskityttävä liikenteeseen. Tarkkaamattomuus nostaa onnettomuuden riskiä. Erityisesti huonosti autossa viihtyvä lapsi tai pieni itkevä vauva voi helposti kaapata kuljettajan huomion. Jos kuljettaja syöttää lapsia ajon aikana, tai nostaa tippuneita leluja, kyky ajaa autoa heikentyy. Myöskään kännykän käyttö ei sovi kuljettajalle ajon aikana.

Lasten kanssa ajavien kuljettajien onnettomuusriski on pienempi, kun kyydissä on toinen aikuinen. Tämä voi auttaa kuljettajaa lasten hoidossa ja mahdollistaa siten kuljettajan keskittymisen ajamiseen. Toisen aikuisen läsnäolosta voi olla suuri hyöty erityisesti pienten lasten kanssa autoileville, kokemattomille kuljettajille.

Turvaistuimet antavat suojaa onnettomuudessa

Liikenneturva päivitti suosituksiaan lasten turvalaitteista helmikuussa 2021. Suositusten tarkoituksena on parantaa lasten liikenneturvallisuutta, edistää turvallisia matkustustapoja ja kehittää turvallisuusmyönteistä liikennekulttuuria. Suosituksen keskeiset sisällöt voidaan tiivistää kolmeen kohtaan:

  1. Lapsi matkustaa autossa selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa mahdollisimman pitkään, kuitenkin vähintään neljävuotiaaksi.
  2. Selkä menosuuntaan asennetun turvaistuimen paino- tai pituusrajan täytyttyä, käytetään turvavyöistuinta 150 cm pituuteen saakka.
  3. Turvallisin paikka lapselle on takaistuin.

Selkä menosuuntaan matkustamisen hyödyt tunnetaan hyvin. Siksi Liikenneturva suosittelee selkä menosuuntaan matkustamista niin pitkään kuin suinkin mahdollista. Pää ja niska saavat selkä menosuuntaan parhaimman tuen mahdollisessa etutörmäyksessä, iästä riippumatta.

Turvallisuuteen keskittyvä ruotsalainen Plus-testi mittaa törmäystilanteessa niskaan kohdistuvia voimia tiukimmilla kriteereillä, eikä sitä ole suorittanut hyväksytysti yksikään kasvot menosuuntaan asennettava turvaistuin. Liikenneturva suositteleekin Plus-testin hyväksytysti suorittaneita turvaistuimia. Sopivalla istuinvalinnalla selkä menosuuntaan matkustaminen on mahdollista jopa 25–32 kg painoiseksi tai 125–135 cm pituiseksi saakka, eli huomattavasti pidempäänkin kuin 4-vuotiaaksi.

Kun selkä menosuuntaan matkustaminen ei enää turvaistuinten paino- tai pituusrajojen täyttymisen myötä ole mahdollista, suosittelee Liikenneturva turvavyöistuimen käyttöä mahdollisimman pitkään, eli nykyisten hyväksyntäsääntöjen mukaisesti 150 cm saakka.

Suomessa on laissa käytössä kansallinen poikkeus, jossa edellytetään lapsen turvalaitteen käyttöä 135 cm pituuteen saakka, mutta yleiseurooppalainen raja turvalaitteen käytölle on 150 cm. Turvavyöistuimet tarjoavat parhaimman turvavyön reitityksen ja sivutörmäyssuojan, kunnes lapsi on valmis matkustamaan pelkkää aikuisille suunniteltua turvavyötä käyttäen.

Varhaiskasvattajilla on tärkeä rooli tukea perheitä lasten turvallisessa kuljettamisessa

On ensijaista tehdä työtä sen eteen, että onnettomuuksia ei tapahdu ollenkaan. Samalla on kuitenkin tärkeää tehdä työtä myös sen eteen, että jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu, seuraukset ovat mahdollisimman lieviä.

Arkipäiväisissä kohtaamisissa on mahdollisuus tukea perheitä turvallisessa liikkumisessa. Lasten ja perheiden kanssa voi keskustella liikenteessä liikkumisen turvallisuudesta kuulumisten vaihtamisen yhteydessä: mitä kuuluu, miten meni matka?

Huoltajien kanssa on hyödyllistä ottaa keskusteluun, että kuljettajan on aina tärkeää pitää huomio liikenteessä. Kyydissä oleviin lapsiin keskitytään vasta, kun on auto pysähtynyt. Mikään tarkkaavaisuutta häiritsevä tekeminen, kuten kännykän käyttö, ei kuulu liikenteeseen. Huoltajia voi myös muistuttaa siitä, että esimerkin voima on suuri: autossa olevat lapset ottavat mallia kuljettajasta tulevaisuudessa.

Puolestaan lasten kanssa on hyödyllistä keskustella siitä, millainen on hyvä matkustaja ja että on aina tärkeää antaa kuljettajan keskittyä ajamiseen.

Nykyaikaiset turvaistuimet oikein käytettynä suojaavat lasta tehokkaasti mahdollisen onnettomuuden tapahtuessa. Liikenneturvan suositukset lasten turvalaitteiden käytöstä kannustavat huoltajia turvallisiin valintoihin.

Huoltajia on myös hyvä kannustaa kävelyyn ja pyöräilyyn lasten kanssa. Lapsi oppii liikenteestä parhaiten siellä yhdessä perheen kanssa itse kulkiessa.

Välittämällä asianmukaista tietoa lasten huoltajille, ja tukemalla heitä turvallisissa valinnoissa, olet mukana parantamassa lasten liikenneturvallisuutta.

Katso myös:

Toivotko Liikenneturvalta lisäkoulutusta? Kysy koulutuksista varhaiskasvattajille lähimmästä aluetoimipisteestäsi.

Lue Liikennekasvatusuutisten juttu varhaiskasvattajille suunnatusta verkkokurssista.

Haluatko jakaa yksikössäsi tietoa lasten turvallisesta kuljettamisesta? Esite Liikenneturvan uudesta turvaistuinsuosituksesta on tilattavissa täältä.

Lue lasten vanhempien liikenneonnettomuusriskistä juuri valmistuneesta väitöskirjasta.