• Nuorisotyö

Nuorisotyöntekijä, kiinnostu mopoilusta

Mopoilu on monelle nuorelle tapa liikkua kouluun, töihin ja harrastuksiin. Osalle nuorista mopoilu on elämäntapa, harrastus ja mielenkiinnon kohde ylitse muiden. Haastattelimme liikkuvaa nuorisonohjaajaa Jenni Rahkosta Kotkasta, ja hän kannusti kuuntelemaan mopoilijoiden kokemuksia.

Kotkassa järjestettiin viime vuonna nuorten liikenneturvallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä Motörisoitua nuorisotyötä -kehittämishanke. Hankkeen toteutti Kotkan kaupungin nuorisotyön yksikkö yhteistyössä Aseman Lapset Ry:n kanssa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämällä valtion hankeavustuksella. Hanketta luotsannut nuorisonohjaaja Jenni Rahkonen kertoo mopoilevien nuorten kohtaamisen olevan tärkeää, sillä he saavat valitettavan usein negatiivista palautetta aikuisilta.

Rahkonen mopoili itse 15-vuotiaana ja on sittemmin lähinnä istunut moottoripyörän kyydissä. Hän kertoo, että kaikki moottorilla toimivat kulkuneuvot ovat aina olleet lähellä sydäntä. Rahkonen nostaa porukkaan kuulumisen yhdeksi tärkeäksi osaksi mopoilukulttuuria.

”Ihailen yhteisöllisyyttä, joka syntyy toisilleen tuntemattomille ihmisille, kun heitä yhdistää mopo tai moottoripyörä”, Rahkonen toteaa.

Kuunteleminen rakentaa luottamusta

Mopoilun turvallisuus tuntuu puhuttavan nuorisotyöntekijöitä ympäri Suomen. Rahkonen rohkaisee ottamaan kontaktia mopoileviin nuoriin ja kuuntelemaan heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään.

”Monesti nuorille riittää luottamuksen osoitukseksi, kun joku kuuntelee heitä ja on oikeasti kiinnostunut heidän asioistaan.”

Kotkan liikenneturvallisuushankkeessa hyödynnettiin Erätaukokeskustelu-menetelmää. Keskusteluun osallistuneet nuoret sekä aikuiset kiittelivät tilaisuutta ja kokivat, että olivat saaneet uusia näkökulmia mopoiluun.

”Nuorisotyöntekijä voi toimia tulkkina nuorten ja aikuisten välissä, esimerkiksi ohjattu dialogi toimii loistavana työkaluna”, Rahkonen vinkkaa.

Mopotoimintaa nuorten ehdoilla

Kotkan mopohankkeessa kartoitettiin kyselyn avulla kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten ajatuksia ja toiveita liittyen mopoiluun. Kyselyn lisäksi nuorisotyöntekijät jalkautuivat mopoilevien nuorten keskuuteen ja olivat aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Hankkeen aikana Rahkonen huomasi, että nuoria voi kannustaa turvalliseen mopoiluun pienillä teoilla ja tietoisuutta lisäämällä.

”Meillä Kotkassa mopoilevat nuoret kaipasivat toimintoja ja tapahtumia mopoilun ympärille. Näitä toteutimme ja saimme kahdeksan kuukauden aikana valtavasti aikaan”, Rahkonen kertoo.

Kotkassa järjestettiin esimerkiksi rauhallinen mopomielenilmaus, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa nuoret olivat aktiivisesti mukana. Nuoret oppivat samalla tapahtuman järjestämiseen liittyviä taitoja esimerkiksi tapahtumailmoituksen ja turvallisuussuunnitelman tekemistä. Mielenilmaus päättyi tapahtumaan, jossa oli erilaisia toimintarasteja mm. Punaisen Ristin ensiapupiste, Liikenneturvan törmäyspainovaaka ja mopojen ”katsastusteltta”, jossa arvioitiin mopojen kuntoa.

Liikenneturvallisuutta käsiteltiin hankkeen aikana esimerkiksi liikenneonnettomuudessa olleen kokemusasiantuntijan kanssa sekä teettämällä heijastavia tarroja nuorten suunnittelemasta hankkeen logosta. Lisäksi mopoilijoille järjestettiin heidän toiveestaan hätäensiapukurssi.

”Kokemusasiantuntija kertoi nuorille, kuinka pienellä ajovirheellä oli vaikutusta koko hänen loppuelämäänsä. Tämä sai nuoret pohtimaan oman toimintansa seurauksia”, Rahkonen valottaa.

Hankkeen alkaessa Kotkassa oli etsitty tiloja mopopajalle jo vuosien ajan. Hankkeen aikana tilat löytyivät. Nyt nuoret pääsevät huoltamaan ajopelejään yhdessä aikuisen avustuksella. Nuoret voivat pajalla esimerkiksi huoltaa mopojen ajovalot ja jarrut kuntoon.

”Tila antaa mahdollisuuden järjestää esimerkiksi liikenneturvallisuuskoulutuksia. Tämä antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa nuorten liikennekäyttäytymiseen pidemmällä aikavälillä”, Rahkonen iloitsee.

Hankkeen aikana mopoiluun liittyvät yhteydenotot viranomaisille ja kuntapäättäjille vähenivät.

Viisi vinkkiä mopoiluun liittyen

  • Kysy nuorilta millaista toimintaa he kaipaavat.
  • Jalkaudu nuorten joukkoon ja ole läsnä sosiaalisessa mediassa.
  • Suunnittele ja järjestä tapahtumia yhdessä nuorten kanssa, esim. mopoilijan taitorata, hätäensiapukurssi tai heijastinkampanja.
  • Järjestä Erätaukokeskustelu mopoilusta. Näin lisäät ymmärrystä nuorten, aikuisten ja viranomaisten kesken.
  • Keskustele mopoilusta myös huoltajien kanssa. Yhteistyössä koulujen kanssa voi järjestää teemaillan mopoilusta nuorten huoltajille.