• Varhais­kasvatus

Kotipihakävely tutustuttaa turvalliseen liikkumiseen ja lähiympäristöön

Liikennekasvatus varhaiskasvatuksessa on pitkälti turvallisten toimintatapojen omaksumista ja perusteiden oppimista. Liikennekasvatus toteutuukin usein osana muuta arkista toimintaa – päiväkodin lähiympäristössä ja retkillä liikuttaessa on hyvä havainnoida ja tunnistaa erilaisia liikennetilanteita ja kerrata yhdessä, miten niissä tulee toimia. Kotipihakävely tarjoaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liikennekasvatuksellista sisältöä pidemmäksi aikaa. Retkeily lähiympäristössä tukee lapsia kohti turvallista itsenäistä liikkumista.

Kotipihakävelyn ideana on, että vuoden aikana ryhmä kävelee jokaisen lapsen kotipihaan. Samalla lapset tutustuvat päiväkodin ja mahdollisesti tulevan koulun lähiympäristöön sekä harjoittelevat turvallisia toimintatapoja liikenteessä. Ennen jokaista kävelyä käydään läpi käveltävä reitti kartalta, huomioidaan mahdolliset haastavat paikat ja kerrataan turvalliset toimintatavat.

Kanniston päiväkodissa Vantaalla varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Nummelin on toteuttanut kotipihakävelyä vuosittain jo useamman esiopetusryhmän kanssa.

”Kotipihakävely sopii toteutettavaksi eskarilaisten kanssa keväisin erittäin hyvin, sillä koulun alkuun valmistautuminen alkaa ja lapsetkin miettivät jo tulevaa kouluun kulkemista. Tavoitteena meillä on kotipihakävelyiden avulla harjoitella lähiympäristössä liikkumista, turvallista kävelyä sekä ohjata miettimään jo mahdollista tulevaa koulureittiä. Lisäksi harjoitellaan muistamaan oma osoite”, kertoo Nummelin.

Jokainen saa vuorollaan johtaa porukkaa

Ensimmäisten kävelyjen on hyvä olla lyhyempiä, mutta kun kävelyt alkavat sujua, voidaan vaihdella pidempien ja lyhyempien kävelyjen välillä. Jos useampi kotipiha sijaitsee lähekkäin, niillä voidaan käydä saman kävelyn aikana. Kotipihakävelyssä jokainen lapsi saa vuorollaan esitellä omaa kotipihaansa ja kertoa oman kodin lähiympäristöstä ja lapselle tärkeistä paikoista. Lapset oppivat myös odottamaan vuoroaan ja antamaan muille huomiota.

”Me aikuiset suunnittelemme kotipihakävelyn reitit aina etukäteen ja pohdimme, mikä on turvallisin reittivalinta ja millaisia liikennekasvatuksellisia asioita reitille osuu. Lasten mielestä parasta kävelyssä on ehdottomasti se, kun saa näyttää omille kavereille, että missä oma koti sijaitsee. Lapsi, jonka kodin luokse olemme kävelemässä, saa kulkea aina aikuisen kanssa ryhmän kärjessä ja toimia oppaana sekä johtaa porukkaa”, Nummelin kertoo.

Kotipihakävely tukee varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista laaja-alaisen osaamisen (itsestä huolehtiminen ja arjen taidot) ja oppimisen alueiden (tutkin ja toimin ympäristössäni; kasvan, liikun ja kehityn) osalta. Ennen kävelyiden toteuttamista on hyvä tiedottaa vanhempia asiasta ja varmistaa lupa osoitetietojen käyttöön. Mikäli vanhemmat eivät anna lupaa kotipihassa vierailuun, voidaan kävellä kodin lähellä olevaan lapselle tärkeään paikkaan.

”Kyllähän ison porukan kanssa liikkuminen aina on vähän haasteellista ja vaatii kasvattajilta hyvää suunnittelua ja valmistautumista. Meillä on kävellessä mukana aina kaverinaru, josta pidetään kiinni. Lapsia on ohjeistettu kertomaan heti aikuiselle, jos oma pari ei jostain syystä noudatakaan sääntöjä. Turvallista liikkumista oppii parhaiten harjoittelemalla sitä ihan käytännössä ja siksi koen, että kävelyiden toteuttaminen ja muu lähiympäristössä liikkuminen koko ryhmän kanssa on todella tärkeää”, summaa Nummelin.

Katso Kotipihakävely -toimintamallin tarkemmat toteutusohjeet täältä.