• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)

Affisch eller insändare med trafiktema

Trafiken är en väsentlig del av allas liv. Utan att röra sig i trafiken skulle vi inte komma hem, till arbetsplatsen, till hobbyer eller till exempel träffa kompisar. Hur kan vi göra trafiken bekvämare och säkrare? Vad bör vi komma ihåg i trafiken? Vad är det bra att påminna andra om?

Engagera barnen att påverka till exempel genom att göra en affisch eller insändare med reflextema. Kunde ett jippo öka användningen av reflexer i er skola?

Nedan finns tips som gör det lätt att motivera vikten av att använda reflex för barnen innan de börjar skriva affischen/insändaren.

1. Be eleverna leva sig in i en mörk kväll med hjälp av en kort berättelse

Föreställ dig en mörk väg. Det är kväll och du går hem från din kompis. Klockan är inte mycket, men det är redan mörkt ute och du närmar dig ett övergångsställe. Det kommer en bil emot. Du ser bilen närma sig, men ser bilisten dig?

2. Hoppa bakom ratten

Hoppa bakom ratten tillsammans med eleverna med hjälp av Trafikskyddets test och sök svar på följande frågor:

a) På ett hur långt avstånd ser ni fotgängaren utan reflex?

Svar: Fotgängaren syns på cirka 50 meters avstånd med halvljus och på cirka 150 meters avstånd med helljus.

b) Vem syns bättre, en person som använder reflexväst eller en person som använder reflexband i armarna?

Svar: En person som använder reflexväst syns bättre.

c) Varför är det viktigt att bilisten ser fotgängaren?

Svar: Om bilisten till exempel inte upptäcker en fotgängare som korsar ett övergångsställe tillräckligt tidigt, kan det uppstå en farlig situation och till och med en kollision.

Testet visar hur mörkret ser ut bakom ratten.

3. Titta på videon om reflexen

Videon om hur reflexen hjälper att synas i mörker.

4. Undersök bilden Synlighet av reflex i mörker

Undersök bilden Synlighet av reflex i mörker och svara på följande frågor:

Titta först på bildens övre del där bilisten kör med halvljus

a) Föreställ dig att du är människofiguren utan reflex. På ett hur långt avstånd ser bilisten dig?

Svar: 50 meters avstånd

b) Föreställ dig att du är människofiguren med reflex. På ett hur långt avstånd ser bilisten dig om du har reflex?

Svar: 350 meters avstånd.

På ett hur mycket längre avstånd syns du med reflex jämfört med om du inte har reflex?

Svar: Med reflex syns du på ett 300 meter längre avstånd. Räkneoperation: 350 m – 50 m = 300 m

Titta därefter på bildens nedre del där bilisten kör med helljus

d) Föreställ dig att du är människofiguren utan reflex. På ett hur långt avstånd ser bilisten dig?

Svar: 150 meters avstånd

b) Föreställ dig att du är människofiguren med reflex. På ett hur långt avstånd ser bilisten dig?

Svar: 600 meters avstånd.

På ett hur mycket längre avstånd syns du med reflex jämfört med om du inte har reflex?

Svar: Med reflex syns du på ett cirka 450 meter längre avstånd. Räkneoperation: 600 m – 150 m = 450 m

5. Var ska man fästa reflexen?

Granska bilden Placering av reflex.

6. Vet ni hurdana lyktor och reflexer cykeln ska ha i mörker?

Granska följande bild tillsammans och svara på frågan nedan.

a) Hurdana reflexer ska cykeln ha?

Svar: Cykeln ska ha reflexer framtill, baktill och på sidan. Den främre reflexen är ljus, den bakre reflexen är röd och sidoreflexen är vita eller gula.  

b) Hurdana lyktor ska cykeln ha?

Svar: I mörker och skymning eller när sikten annars är nedsatt ska cyklisten använda en ljus framlykta och en röd baklykta.

7. Afficher eller insändare

Ge barnen i uppdrag att i små grupper planera och genomföra affischer med reflextema. Alternativt kan barnen skriva en insändare med trafiktema.

Andra bra teman för affischen eller insändaren är till exempel:   

  • Undvikande av användning av mobiltelefon i trafiken 
  • Undvikande av brådska i trafiken 
  • Användning av lyktor och reflexer vid cykling
  • Användning av hjälm vid cykling  
  • Trafikmiljön i skolans närområde (goda sidor, utmanande/farliga platser)